Спадкування земельної ділянки: як діяти спадкоємцю та орендарю

13.04.2021

Спадкування земельної ділянки – одне з найважливіших питань, яке виникає в умовах запуску ринку землі. І орендар, і спадкоємець мають знати усі деталі та тонкощі процесу, адже це важливо задля уникнення проблем у земельних відносинах між сторонами.
Як діяти спадкоємцю?
Згідно з Цивільним кодексом в Україні діють два види спадкування:
• За заповітом: щоб отримати землю у спадок, спадкоємець повинен протягом 6 місяців із дня відкриття спадщини звернутися до нотаріуса за місцем проживання спадкодавця та подати заяву про прийняття спадщини.
• За законом: у цьому випадку право власності переходить до спадкоємців на загальних підставах. Нотаріусу подається заява про прийняття спадщини, а через 6 місяців з дня смерті власника землі, спадкоємець повинен звернутися до нотаріуса із заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину.
Подаючи таку заяву, необхідно додати й такі документи:
o паспорт, ідентифікаційний код спадкоємця;
o свідоцтво про смерть спадкодавця;
o документи, що підтверджують родинний зв’язок між спадкоємцем та спадкодавцем (свідоцтво про народження, свідоцтво про одруження);
o державний акт на право власності на земельну ділянку, виданий спадкодавцю;
o довідку про НГО та витяг з Держземкадастру.
Після подання усіх необхідних документів, нотаріус видає Свідоцтво про право на спадщину (але, якщо земля арештована, то видача свідоцтва затримується до зняття арешту) та реєструє право власності спадкоємця у ДРРП. Лише після цього він стає повноправним власником земельної ділянки.
Що робити, якщо у спадкодавця був лише сертифікат на право земельного паю?
У таких випадках, нотаріус може видати спадкоємцеві свідоцтво на право на спадщину, а спадкоємець вже самостійно повинен зайнятись процедурою виділення ділянки в натурі, отримати кадастровий номер та зареєструвати право власності на землю.
Усі спори щодо успадкування землі вирішуються в суді.
Варто також зазначити, що якщо успадковується земля, яка перебуває в оренді, то зміна власника земельної ділянки (орендодавця) не є підставою для розірвання договору оренди, якщо інше не передбачено самим договором (ст. 32 Закону № 161).
Також спадкоємець, який уже вступив у право власності має сповістити про це орендаря, протягом 1 місяця після набуття права власності.
У повідомленні необхідно вказати:
o кадастровий номер (за наявності), місце розташування та площу земельної ділянки;
o ПІБ нового власника;
o місце проживання (знаходження) нового власника, поштову адресу;
o платіжні реквізити у разі, якщо договір передбачає плату за користування земельною ділянкою у грошовій формі.
Повідомлення варто надсилати орендарю рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручити йому особисто під розписку (ч. 3 ст. 148-1 ЗК). Варто також додати копію виписки з ДРРП.
Якщо вчасно не надіслати таке повідомлення, то виплату орендної плати попередньому власнику вважатимуть належним виконанням договору оренди (ст. 516 ЦК).
Що потрібно знати орендарю?
Перше, що необхідно пам’ятати, що зміна власника, не припиняє дії договору оренди, якщо інше не прописано в самому договорі.
Права та обов’язки нового власника за раніше укладеним договором оренди, суперфіцію, емфітевзису, земельного сервітуту зберігаються (ч. 1 ст. 148-1 Земельного кодексу).
Особа, яка набула право власності на земельну ділянку, протягом 1 місяця з дня його набуття повинна направити орендареві відповідне повідомлення.
Укладати додаткову угоду до раніше укладеного договору оренди або новий договір оренди можна за взаємною згодою сторін. Та це не обов’язково.
Орендар нараховує орендну плату попередньому та новому власникам пропорційно періоду володіння ними земельною ділянкою. Цей період він визначає датою реєстрації переходу права власності на неї у ДРРП.
Як пояснював в ході одного з наших вебінарів власник «Лендлорд Юкрейн», керуючий адвокат Адвокатського бюро «Сергія Пагера» Сергій Пагер, документом, який підтверджує факт прийняття спадщини і власності на земельну ділянку буде виключно свідоцтво про право на спадщину та його реєстрація в ДРРП. До моменту поки орендодавці оформлюють спадщину, орендар може їм нічого не виплачувати. Спадкоємці мають оформити спадщину, повідомити орендаря, про те, що вони вступили у спадщину і лише після цього, вони мають право отримувати плату за оренду на тих же умовах, що зазначені в договорі оренди.
Якщо ж спадкоємці оформлюють спадщину кілька років, то виплату оренди необхідно відображати на позабалансових рахунках, класти на депозит нотаріусу або здійснювати грошовий переказ (щоб не було порушень умов договору та підстав для його розірвання у судовому порядку). До речі, якщо спадкоємці оформлятимуть спадщину 4 і більше років, то вони мають право вимагати виплати за оренду лише за 3 роки.
Джерело: Електронний землевпорядник Fieldbi