Страховий стаж для підприємців, військових, робітників зараховується по-різному

10.03.2021

Питання пов’язане з тим, що з 1 січня 2004 року набрав чинності Закон «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», який ввів поняття страховий стаж. До цього стаж вважався – трудовим.

До страхового стажу зараховуються лише періоди, за які були сплачені страхові внески. При цьому до страхового стажу прирівнюється весь трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року, тобто ті періоди трудової діяльності до 1 січня 2004 року, як того потребує Закон «Про пенсійне забезпечення» та законодавство СРСР.

Робота на підставі трудового договору

До 1 січня 2004 року стаж – зараховується на підставі записів у трудовій книжці. У випадку відсутності трудової книжки, а також якщо у трудовій книжці немає необхідних записів, записи неправильні або записані неточні дані про періоди роботи для підтвердження трудового стажу приймаються інші документи, видані за місцем роботи або архівними установами.

Після 1 січня 2004 року стаж – зараховується за даними персоніфікованого обліку виходячи з суми сплачених внесків.

Військова служба

До 1 січня 2004 року стаж – зараховується на підставі військових квитків, довідок військових комісаріатів, військових частин та установ Міноборони, довідок архівних та військово – лікувальних установ.

Після 1 грудня 2004 року – зараховується за даними персоніфікованого обліку. Якщо за період з 1 липня 2000 по 31 грудня 2016 року у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для нарахування страхового стажу військовослужбовцям(окрім військовослужбовців строкової служби), поліцейським, особа рядового та керівного складу згідно цього Закону, то страховий стаж нараховується на підставі довідки про проходження військової служби та про сплачені суми страхових внесків.

Робота за цивільно – правовими договорами

До 1 січня 2004 року – зараховується за умови вплати страхових внесків (на підставі відповідного договору та інших документів, що підтверджують період роботи та сплату страхових внесків).

Після 1 січня 2004 року – зараховується за даними персоніфікованого обліку виходячи з суми сплачених внесків.

Робота ув’язнених.

До 1 січня 2004 року – зараховується на підставі довідки органів внутрішніх справ і довідки щодо сплати страхових внесків до Пенсійного фонду.

Після 1 січня 2004 року – зараховується за даними персоніфікованого обліку виходячи з суми сплачених внесків (у випадку укладення договору про добровільне страхування).

Період отримання допомоги по безробіттю

До 1 січня 2004 року – зараховується за записами у трудовій книжці, внесеними органом державної служби зайнятості або на підставі довідки служби зайнятості про період отримання допомоги по безробіттю.

Після 1 січня 2004 року – зараховується на підставі записів у трудовій книжці, довідки служби зайнятості, а починаючи з 1 січня 2010 року – за даними персоніфікованого обліку.

Підприємницька діяльність

До 1 січня 2004 року – зараховується на підставі довідки Пенсійного фонду про сплату страхових внесків, а з 1.07.2000 року підтверджується даними персоніфікованого обліку згідно інформації відділу персоніфікованого обліку. Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності за спрощеною системою податкового обліку до 1 січня 2004 року підтверджується спеціальним торговим патентом або свідоцтвом про сплату єдиного податку.

До страхового стажу для визначення права на призначення пенсії згідно ст. 26 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» включаються періоди ведення підприємницької діяльності з застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також з застосуванням фіксованого податку.

Після 1 січня 2004 року – зараховується за даними персоніфікованого обліку виходячи з суми сплачених внесків за встановленою формулою.

Навчання у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах

До 1 січня 2004 року – зараховується лише період з денною формою навчання і підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, які видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоду навчання.

Після 1 січня 2004 року – не зараховується до страхового стажу періоди навчання в училищах, вищих, середніх та інших навчальних закладах.

Джерело: ЮРЛІГА – ЛІГА:ЗАКОН https://biz.ligazakon.net/news