Триває конкурсний відбір бізнес-проєктів для отримання фінансової підтримки через Регіональний фонд підтримки підприємництва

04.06.2021

Увага! Проводиться конкурсний  відбір  бізнес-проєктів суб’єктів малого та середнього підприємництва для отримання фінансової підтримки через Регіональний фонд підтримки підприємництва в області на 2021 рік. Відбір проводять облдержадміністрація та обласна рада.  Строк подання заявок для участі у конкурсному відборі – до 01 липня 2021 року.

Регіональний фонд надає фінансову підтримку на реалізацію бізнес-проєктів підприємцям малого (мікро) та середнього бізнесу (у тому числі з числа учасників АТО (ООС), внутрішньо переміщених осіб та інших соціально вразливих категорій населення), які офіційно зареєстровані та здійснюють свою підприємницьку діяльність на території Кіровоградської області. До  участі у конкурсному відборі допускаються бізнес-проєкти, які передбачають створення нових робочих місць і відповідають пріоритетним напрямкам регіонального розвитку, зокрема:

* впровадження інноваційних, екологічних та енергозберігаючих технологій; розвиток ІТ – сектору та креативних індустрій;
* створення нових або розширення діючих виробництв з переробки сільськогосподарської продукції, виробництва продовольчих і непродовольчих товарів, інших видів продукції, товарів і послуг;
* розвиток овочівництва, садівництва та створення або модернізація (реконструкція) об’єктів для їх зберігання;
* розвиток та підтримка малого підприємництва у сільській місцевості, зокрема, у сферах надання послуг з пасажирських перевезень, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування населення, зеленого туризму тощо

Учасники конкурсного відбору протягом терміну, визначеного в оголошенні, подають такі документи:
1. Для розгляду заявки про фінансову допомогу на зворотній основі:
1) лист-клопотання райдержадміністрації, органу місцевого самоврядування щодо доцільності впровадження бізнес-проекту та умов і розміру його співфінансування з відповідного місцевого бюджету на адресу облдержадміністрації;
2) заявку про надання фінансової допомоги;
3) бізнес-план інвестиційного проєкту з фінансово-економічним обґрунтуванням;
4) довідку з органів державної податкової служби (про реєстрацію платником податків та про відсутність заборгованості по податках та зборах);
5) довідку (звіт) про результати фінансово-господарської діяльності суб’єкта МСП, який:
* знаходиться на загальній формі оподаткування (Ф1, Ф2) за останній звітний рік (період);
* є платником єдиного податку – за останній звітний рік (період);
6) копію Статуту суб’єкта господарювання (для юридичних осіб);
7) рішення засновників (власників) про отримання фінансової допомоги та про надання застави (для юридичних осіб);
8) копії паспорта та ідентифікаційного коду – для фізичних осіб – підприємців;
9) гарантійний лист суб’єкта МСП (у довільній формі) про те, що він не отримував фінансову підтримку з державного або місцевих бюджетів, сукупний розмір якої незалежно від її форми та джерел не перевищує за будь-який трирічний період суму, еквівалентну 200 тисячам євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, що діяв на останній день фінансового року;
10) згода на обробку персональних даних тощо.

Адреса подачі заявок: Регіональний фонд підтримки підприємництва у Кіровоградській області,
25006, м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи (колишня Тімірязєва), 84, кімн. 417, 419;
контактний телефон/факс: (0522) 24 08 86 , e-mail:rfpp@email.ua.

Детальніше за посиланням : https://cutt.ly/4z67u2g

Департамент економічного розвитку та торгівлі  Кіровоградської ОДА