Увага! Конкурсний відбір бізнес-проєктів суб’єктів малого та середнього підприємництва

29.03.2021

Регіональний фонд  підтримки підприємництва  у Кіровоградській області здійснює  свою діяльність шляхом надання  підприємцям малого (мікро) та середнього  бізнесу (у тому числі із з числа  учасників АТО/ООС,  внутрішньо переміщених осіб та інших  соціально вразливих категорій  населення),  які офіційно зареєстровані  та здійснюють  підприємницьку діяльність на території Кіровоградської області, фінансової допомоги на реалізацію бізнес-проектів.

Фінансова допомога надається  в рамках реалізації Регіональної програми розвитку малого та середнього підприємництва  у Кіровоградській  області на 2019-2021 роки шляхом конкурсного відбору бізнес-проєктів.

Строк подачі заявок для участі  в конкурсному відборі — 01 липня 2021 року.

До участі у відборі допускаються  бізнес-проєкти, які передбачають створення нових робочих місць і відповідають пріоритетним  напрямам регіонального розвитку, зокрема:

впровадження інноваційних, екологічних та енергозберігаючих технологій;

розвиток ІТ – сектору та креативних індустрій;

створення нових або розширення діючих виробництв із переробки сільськогосподарської  продукції, виробництва продовольчих і непродовольчих товарів, інших нидів продукції, товарів і послуг;

розвиток овочівництва, садівництва та створення або модернізація (реконструкція) об’єктів для  їх зберігання;

розвиток і підтримка малого підприємництва  в сільській місцевості, зокрема закладів побутового обслуговування населення, зеленого туризму;

започаткування власної справи для підприємців-початківців (стартапи) з числа учасників АТО/ООС,  внутрішньо перемішених осіб та інших соціально вразливих категорій населення;

інше.

З детальною інформацією щодо умов проведення конкурсного відбору можна ознайомитися за посиланням:

http://economika.kr-admin.gov.ua/index.php?action=news/news_2021-KONKURS-GR.html

або звернутися безпосередньо  до Регіонального фонду підтримки підприємництва  у Кіровоградській  області за адресою: м, Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84. кімн. 417,419.

Контактний телефон: (0522)24 08 86.