Відповіді на часті запитання щодо оформлення земельної ділянки

16.04.2024

Як зареєструвати земельну ділянку?

Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється при її формуванні шляхом відкриття Поземельної книги на таку ділянку в Державному земельному кадастрі.

Для державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому реєстратору, який здійснює таку реєстрацію, подаються: заява встановленого зразка; документація із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки; електронний документ (XML файл).

Розробниками документації є:

– юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи сертифікований інженер-землевпорядник, який є відповідальними за якість робіт із землеустрою;

– фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

Взаємовідносини замовників і розробників документації із землеустрою регулюються законодавством України і договором.

Подати документи та заяву можна в електронному вигляді через електронний кабінет осіб, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників та є розробниками відповідної документації із землеустрою.

Державний кадастровий реєстратор для здійснення державної реєстрації земельної ділянки протягом 14 календарних днів з дня реєстрації відповідної заяви перевіряє: відповідність поданих документів вимогам, передбаченим пунктом 67 Порядку ведення Державного земельного кадастру. За результатами перевірки Державний кадастровий реєстратор виконує одну з таких дій: здійснює державну реєстрацію земельної ділянки або надає мотивовану відмову.

Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється безоплатно.

Після прийняття органом державної влади чи органом місцевого самоврядування рішення про затвердження документації із землеустрою, потрібно звернутися до державного реєстратора речових прав для державної реєстрації речового права власності на земельну ділянку.

Як отримати копію державного акта на право власності на земельну ділянку або право постійного користування земельною ділянкою?

Відповідно до вимог пунктів 9, 10 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр» до 1 січня 2013 року державна реєстрація земельних ділянок, які передавалися у власність із земель державної чи комунальної власності, здійснювалася з видачою державних актів на право власності на земельні ділянки чи право постійного користування земельною ділянкою.

Документи, якими було посвідчено право власності чи право постійного користування земельною ділянкою, видані до набрання чинності Закону України «Про Державний земельний кадастр», є дійсними.

Інструкцією про заповнення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою, яка діяла на момент заповнення, реєстрації та видачі державних актів, було передбачено, що державні акти на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою заповнювалися у двох примірниках, один з яких видавався землевласнику або землекористувачу, а інший, з нанесеною у лівому верхньому кутку першої сторінки відміткою «архівний» та відповідною документацією із землеустрою, залишався на зберіганні відповідно у Головному управлінні Держкомзему у місті Києві, управлінні (відділі) Держкомзему у районі (місті), міжрайонному, міжміському, міськрайонному управлінні (відділі) Держкомзему.

Враховуючи вищевикладене, для отримання копії державного акта на право власності на земельну ділянку або право постійного користування земельною ділянкою необхідно звернутися до відповідного територіального органу Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки.

Інформація щодо визначення кадастрового номера земельної ділянки.

Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав (згідно статті 125 Земельного кодексу України).

Право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень».

Кадастровий номер земельної ділянки – це індивідуальна, що не повторюється на всій території України, послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування.

Кадастровий номер земельної ділянки потрібний, аби вільно розпоряджатися своєю власністю: дарувати, продавати, здавати в оренду, використовувати як заставу в банку. Без кадастрового номера земельної ділянки її власник фактично не має права розпоряджатися нею.

З 01.01.2013 набув чинності Закон України “Про Державний земельний кадастр».

Відповідно до вказаного Закону ведення та адміністрування Державного земельного кадастру забезпечуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Порядок ведення Державного земельного кадастру затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 (із змінами та доповненнями).

Згідно із пунктом 2 Розділу VIII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про Державний земельний кадастр” земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера.

Пунктом 10 розділу VII “Прикінцеві та Перехідні положення” Закону України “Про Державний земельний кадастр” визначено, що документи, якими було посвідчено право власності чи право постійного користування земельною ділянкою, видані до набуття чинності цим Законом (що відбулося 01.01.2013 року), є дійсними.

У разі якщо відомості про зазначені земельні ділянки не внесені до Державного реєстру земель, їх державна реєстрація здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) або технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель за заявою їх власників (користувачів земельної ділянки державної чи комунальної власності) або їхніх спадкоємців чи особи, яка подала заяву про визнання спадщини відумерлою, якщо така справа прийнята до провадження судом або іншої, визначеної законом особи. Державна реєстрація таких земельних ділянок може бути здійснена також без подання заяв зазначених осіб центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

У разі відсутності у зазначеного органу документації із землеустрою з визначенням координат поворотних точок меж земельних ділянок цей орган забезпечує організацію проведення робіт з розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок і здійснення державної реєстрації таких земельних ділянок.

Внесення інших змін до відомостей про ці земельні ділянки здійснюється після державної реєстрації земельних ділянок.

Проте, для укладення угод щодо земельної ділянки, в будь-якому випадку необхідно отримати витяг з Державного земельного кадастру. А без внесеної до Державного земельного кадастру інформації про земельну ділянку отримати такий витяг – не можливо.

Немає точно встановленої дати, до якої громадяни – власники земельних ділянок мають присвоїти кадастрові номери земельним ділянкам. Але зробити це необхідно в найкоротший час. Бо хоча державний акт про право власності на землю і посвідчує ваше право на земельну ділянку, проте для того щоб укласти угоду про перехід права власності на земельну ділянку (міни, ренти, дарування, оренди, інших цивільно-правових угод, а також для спадкування) земельна ділянка повинна пройти державну реєстрацію – тобто отримати кадастровий номер, оскільки його наявність є обов’язковою умовою договору.