Все про громадський бюджет

10.09.2017

До уваги жителів Великосеверинівської сільської ради!

Якщо Ви небайдужі до життя свого села, бачите його проблеми та розумієте як їх вирішити, якщо ви маєте активну життєву позицію та готові реалізовувати особисті проекти, що сприяють соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку нашої громади, підвищать її привабливість та комфортність проживання – громадський бюджет це саме те, що вам потрібно.

Із історії. Громадський бюджет,  або як ще його називають бюджет участі,  вперше впровадили у бразильському місті Порту-Алегрі. З 1989 року близько 50 тисяч  містян щороку бере участь у вирішенні того, як розподілити частку  річного міського бюджету. З того часу ідея участі громадян у розподілі бюджетних коштів поширилася по всьому світу і практикується на всіх континентах Землі.

В Україні громадський бюджет  запрацював в рамках українсько-польського партнерства наприкінці 2015 року. Першопрохідцями стали міста  Черкаси, Полтава та Чернігів. Згодом долучились Київ, міста – обласні центри, райони і об’єднані територіальні громади.

Не залишаємося осторонь й ми. Наразі сесією сільської ради прийнято рішення про запровадження  в наступному році програми бюджетування за участі громадськості – Громадського бюджету, що надає вам  шанс  удосконалити діалог з владою,  залучитися до участі в бюджетному процесі, а головне – вирішувати разом  соціально-значущі питання громади  перетворити своє село на село мрії.

Щоб дізнатися як це працює, пропонуємо вам ознайомитися з відповідями на запитання, які найчастіше  постають перед громадянами, які вирішили залучитися до участі  в громадському бюджеті.  То ж знайомтеся, підтримуйте, долучайтеся, ініціюйте, впливайте та  зробіть свою громаду кращою!

Що таке Громадський бюджет або бюджет за участі громадськості?

Громадський бюджет – процес взаємодії  Великосеверинівської сільської ради та її виконавчого органу з громадськістю, направлений на залучення жителів ОТГ до участі у бюджетному процесі шляхом прийняття рішень щодо розподілу визначеної Великосеверинівською сільською  радою частини сільського  бюджету через подання відповідних ініціативних проектів розвитку, спрямованих на вирішення пріоритетних проблем громади та його жителів, та проведення відкритого громадського голосування за такі проекти.

 Хто може бути автором проекту?

Автор – дієздатний громадянин України, іноземець  та особа без громадянства, яка має дозвіл на постійне проживання на території України, якому на момент подання проекту  виповнилось 18 років, що зареєстрований на території Великосеверинівської сільської об’єднаної громади.

Що таке  громадський проект?

Громадський проект (далі – проект) – документ, який визначає необхідність, доцільність та корисність здійснення у межах бюджету участі заходів, спрямованих на розвиток інфраструктури Великосеверинівської громади та покращення добробуту її жителів.

Вартість проекту не повинна перевищувати 100 тис.грн.

Які є обмеження для проектів?

Подані для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету Великосеверинівської сільської ради проекти повинні відповідати таким
вимогам:

– проект відповідає нормам законодавства;

– питання реалізації проекту знаходиться в межах компетенції Великосеверинівської сільської  ради;

– реалізація проекту планується на землях, які належать на праві комунальної власності Великосеверинівській територіальній громаді , на території будівель (приміщень) та об’єктів соціально-культурної сфери комунальної форми власності та повинна відповідати затвердженій містобудівній документації;

– реалізація проекту не порушує прав інших осіб;

– реалізація проекту не порушує прав інтелектуальної власності;

– бюджет проекту, розрахований автором, включає усі витрати, пов’язані з реалізацією проекту (розробкою проектної документації; закупівлею сировини, матеріалів, комплектуючих; оплатою підрядним організаціям послуг логістики (доставка, зберігання); оплатою праці виконавців; інформуванням жителів про реалізацію проекту (у разі необхідності)).

 Яким чином можна подати проект?

Проект розробляється автором за формою згідно з додатком 1 до Положення про громадський бюджет Великосеверинівської сільської ради та подається до пункту супроводу громадського бюджету у електронному і паперовому вигляді.

Інформація щодо визначених пунктів супроводу, місце їх розташування та графік роботи оприлюднюється на офіційному сайті Великосеверинівської сільської ради.

Проект подається разом із списком осіб, які підтримали проект, за формою, наведеною у додатку 1 до Положення. Кількість осіб на підтримку проекту повинна становити не менше 20.

Подання проекту у паперовому вигляді здійснюється за умови пред’явлення автором оригіналу паспорту громадянина України (посвідчення на постійне проживання в Україні). При поданні проекту у електронному вигляді, автор вносить серію і номер зазначених документів до електронної системи та прикріплює їх скановану копію.

Коли можна подавати проект?

 Відповідно до Положення про громадський бюджет Великосеверинівської сільської ради терміни початку і завершення прийому проектів визначаються рішенням Комісії з питань громадського бюджету, склад якої затверджується розпорядженням сільського голови.

Календарний план можна знайти на сайті Великосеверинівської сільської ради  у розділі «Громадський проект».

Чи можливе зняття або зміна проектів?

  Автор проекту у будь-який момент може зняти свій проект з розгляду, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

У разі, якщо форма проекту є неповною або заповненою з помилками, Великосеверинівська сільська рада у телефонному режимі або електронною поштою повідомляє про це автора проекту. Автор проекту протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідного повідомлення, але не пізніше встановленого дня закінчення прийняття проектів, надає необхідну інформацію або вносить необхідні корективи у проект. У іншому випадку – проект відхиляється.

Який порядок оцінки та відбору проектів?

 Великосеверинівська сільська рада  здійснює  попередньої перевірку  проектів на предмет відповідності назви та ідеї проекту його змісту; повноти заповнення усіх обов’язкових полів проекту за формою та у обсязі, що відповідають нормам Положення; відповідності підписів осіб на підтримку проекту установленим вимогам та цензурі.

Після чого,  проекти, що пройшли попередню перевірку, сільська рада  надає відповідальним  відділам за галузевою ознакою та вносить цю інформацію у електронну систему. Електронна система створюється на базі офіційного веб-сайту Великосеверинівської сільської ради у рубриці «Громадський проект». Відповідальний відділ протягом 25 календарних днів з дня отримання проектів здійснює  їх оцінку на предмет  відповідності законодавству, реалістичності, достатності бюджету проекту для його практичної реалізації та надає Великосеверинівській сільській раді звіти про аналіз відповідності проектів, які передаються до  Комісії з питань громадського бюджету.  Остання  протягом 10 днів з дня отримання звітів приймає висновки щодо прийняття проектів до голосування. При виявленні двох і більше схожих проектів Комісія має право рекомендувати авторам їх об’єднати. Об’єднання проектів здійснюється шляхом створення нового проекту. У разі, якщо протягом 15 календарних днів з дня відправлення авторам проектів пропозицій про об’єднання проектів, автори проектів не дійдуть згоди і не опрацюють спільної позиції щодо проекту або знімуть одну з пропозицій, проекти розглядатимуться у своєму початковому варіанті. Внесення будь-яких змін до проектів, зокрема, зміна локалізації чи об’єднання з іншими проектами, можливі лише за згодою авторів відповідних проектів.

Де можна знайти проекти, які пройшли відбір і допущені до голосування?

Усі проекти, що отримали позитивну оцінку Комісії, публікуються  у електронній системі  не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку голосування.

Яким чином можна голосувати?

Голосування за проекти здійснюється шляхом заповнення бланку голосування у електронному вигляді або на паперових носіях за формою, наведеною у додатку 4 до Положення про громадський бюджет Великосеверинівської сільської ради. Голосування у електронному вигляді здійснюється у електронній системі за допомогою авторизації мешканця Великосеверинівської громади через електронну пошту і введення ним серії та номеру паспорту громадянина України (посвідчення на постійне проживання) із додаванням сканованої копії документа. Голосування на паперових носіях здійснюється у пунктах супроводу громадського бюджету і здійснюється за пред’явлення оригіналу паспорту (посвідчення на постійне проживання) шляхом заповнення бланку голосування. Одна особа може проголосувати не більше, ніж за три проекти. Бланк голосування можна отримати шляхом роздрукування його із електронної системи або  отримання його паперової форми у пункті супроводу громадського бюджету.

Хто може проголосувати?

Голосування можуть здійснювати дієздатні громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають дозвіл на постійне проживання на території України, яким на момент подання проектів або голосування виповнилось 18 років, що зареєстровані на території Великосеверинівської сільської об’єднаної громади.

 Встановлення результатів та визначення переможців

 Після завершення кінцевого терміну голосування електронна система автоматично здійснює підрахунок голосів, визначає проекти-переможці та формує їх списки. Останній за рейтингом проект, що виходить за рамки встановленого обсягу громадського бюджету на відповідний рік, не включається до списку проектів-переможців. За результатами голосування Великосеверинівська сільська рада протягом 5 робочих днів після закінчення голосування:

забезпечує передачу проектів-переможців та останнього за рейтингом проекту, що виходить за рамки встановленого обсягу громадського бюджету, відповідальним відділам;

публікує список проектів-переможців на офіційному веб-сайті Великосеверинівської сільської ради  і формує загальний звіт за результатами конкурсу проектів.