Встановлення меж земельної ділянки на місцевості

25.03.2021

У будь-якої земельної ділянки є свої межі й існує низка ситуацій, коли власникам необхідно встановлювати межі земельної ділянки в натурі (на місцевості).
До найпоширеніших випадків, коли треба встановлювати межі земельної ділянки на місцевості зараховують:
• буріння свердловин;
• зміна власника земельної ділянки;
• будівництво на земельній ділянці;
• під час межових спорів із суміжними землевласниками/землекористувачами;
• пошкодження або втрата раніше встановлених межових знаків.
Для того, що встановити межі земельної ділянки на місцевості необхідно укласти договір із землевпорядною компанією на складання технічної документації для встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі.
Для цього знадобляться такі документи:
• копія паспорта та ідентифікаційного коду;
• копія документа, що посвідчує право власності на нерухоме майно, що розташоване на цій земельній ділянці (за наявності);
• копія документа, що посвідчує право власності (користування) на земельну ділянку (за наявності);
• рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади про надання дозволу на відведення земельної ділянки у власність або користування з викопіюванням, на якому зазначене її місце розташування.
Після цього, землевпорядна компанія виконує низку робіт:
• Підготовчі роботи — аналіз вихідних матеріалів, даних ДЗК, правових підстав надання земельної ділянки у власність (користування), відомостей про наявність спірних питань щодо меж земельної ділянки тощо.
• Топографо-геодезичні роботи — виконання геодезичних зйомок на місцевості для визначення поворотних точок меж земельних ділянок та встановлення межових знаків.
• Закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) інженером-землевпорядником. Ця процедура проводиться у присутності власників або користувачів земельної ділянки, власників (користувачів) суміжних земельних ділянок або уповноважених ними осіб.
Можливе проведення цієї процедури й за відсутності власників (користувачів) суміжних земельних ділянок, в тому випадку, якщо їх належним чином сповістили про час проведення робіт, але вони все одно не з’явилися на місце. Відповідна інформація зазначається в акті приймання-передачі межових знаків на відповідне зберігання.
Звернемо увагу, навіть якщо сусіди не погодили межі земельної ділянки, органи місцевого самоврядування не можуть відмовити у затвердженні техдокументації та відмовляти у передачі такої земельної ділянки у власність заявника.

Електронний землевпорядник Fieldbi