Як громадяни можуть впливати на владу? Все залежить від нас самих!

11.02.2018

Сучасний вітчизняний політичний процес характеризується наявністю певних соціально-політичних, соціально-економічних, інституційних проблем. Актуального значення набувають питання реального втілення ідей демократичного суспільства, в основу якого закладена здатність та можливість населення до суспільної самоорганізації за місцем проживання, що дає можливість самостійно, у межах Конституції і законів, вирішувати питання місцевого значення. Відповідно до Конституції України (ст. 5) у нашій державі народ є єдиним джерелом влади. Конституцією, іншими законами країни передбачено цілий ряд форм як безпосереднього вирішення всім народом (принаймні, його більшістю) або жителями окремих міст,  територіальних громадам найбільш важливих питань (референдуми, вибори), так і форм активного впливу на діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування.

Щодо залучення населення до активної участі у вирішенні питань місцевого значення, важливе місце у системі місцевого самоврядування належить органам самоорганізації населення,  які відповідно до Конституції України (ст. 140, ч. 6), Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” (статті. 1, 14), а також базового Закону „Про органи самоорганізації населення” створюються за ініціативою громадян, об’єднаних проживанням на певній території населеного пункту (будинок, вулиця, квартал, мікро¬район) або жителів окремого села, селища, яке не є адміністративним центром, з дозволу відповідальної сільської, селищної, міської, районної у місті ради. Тобто органи самоорганізації населення – представницькі органи, що створюються жителями, які проживають на законних підставах на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення окремих питань місцевого значення. Це будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, районів у містах, сільські, селищні комітети.

Навіщо громадськості потрібні органи самоорганізації? Перш за все задля допомоги задовольнити суспільний інтерес та потреби жителів: дійти до влади зі своїми проблемами та потребами і спробувати вирішити їх; здійснювати громадський контроль за діяльністю влади та інших постачальників різних послуг;  допомогати об’єднуватися у вирішенні спільних проблем за місцем проживання.

Навіщо місцевій владі потрібні органи самоорганізації? Для того, щоб з’ясувати, що найбільше хвилює населення; залучити  додаткові ресурси для вирішення соціальних проблем; подолати недовіру  населення до влади через ефект причетності; об’єднати зусилля з громадою в боротьбі з соціально-безвідповідальним бізнесом та відстоюванні інтересів перед державною владою та політичною кон’юнктурою.

Таким чином,  основними завданнями органів самоорганізації населення є  створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законівУкраїни;  задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг; участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

Згідно з ч. 1 ст. 6 ЗУ «Про органи самоорганізації населення» обирати і бути обраними до органу самоорганізації населення в порядку, визначеному цим Законом, можуть жителі, які на законних підставах проживають на відповідній території.

Які повноваження органу самоорганізації населення?

1) представлення  разом з депутатами інтереси жителів будинку, вулиці, мікрорайону, села, селища, міста у відповідній місцевій раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади;

2) сприяння додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень місцевих рад та їх виконавчих органів, розпоряджень сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті (у разі її створення) ради, рішень, прийнятих місцевими референдумами;

3) вносення у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць та проектів місцевих бюджетів;

4) організація на добровільних засадах участі населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо; з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення;

5) організація  на добровільних засадах участі населення у здійсненні заходів щодо охорони пам’яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об’єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;

6) здійснення контролю за якістю надаваних громадянам, які проживають у жилих будинках на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт;

7) надання  допомоги навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяння збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам’яток історії та культури, впровадження побут нових обрядів;

8 ) організація допомоги громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносення пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування;

9) надання необхідної допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організація вивчення населенням правил пожежної безпеки,  участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;

10) сприяння відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку;

11) розгляд звернень громадян, ведення прийому громадян;

12) ведення обліку громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення;

13) сприяння депутатам відповідних місцевих рад в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах;

14) інформування громадян про діяльність органу самоорганізації населення, організація обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.

Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада може додатково наділяти частиною своїх повноважень орган самоорганізації населення з одночасною передачею йому додаткових коштів, а також матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень, здійснює контроль за їх виконанням.

Більш докладну інформацію ви знайдете за посиланням нижче.

Завантажити посібник

Якщо ви небайдужі до життя своєї громади, бачите його проблеми та шляхи їх вирішення,  якщо ви маєте активну громадську позицію –  скористайтеся своїм правом на владу та залучайтеся до вирішення місцевих питань шляхом створення органів самоорганізації населення. Для отримання консультацій звертайтеся до Великосеверинівської  об`єднаної громади.