Як і коли будуть визначені результати НМТ

13.06.2024

Результатами національного мультипредметного тесту є кількісні оцінки рівня навчальних досягнень учасника НМТ з кожного з чотирьох навчальних предметів. Результати НМТ визначаються за рейтинговою шкалою 100-200 балів.

Визначення результатів НМТ з навчального предмета передбачає такі етапи:

  • визначення тестових балів (арифметична сума балів за відповіді на завдання, що встановлюється шляхом додавання балів, отриманих у процесі зіставлення відповідей на завдання з ключами відповідей) кожного учасника НМТ (здійснюється на основі розроблених Українським центром схем нарахування балів за виконання завдань);
  • обробка документів тимчасового екзаменаційного центру;
  • розгляд виявлених у процесі обробки документів фактів, що можуть вплинути на результат НМТ;
  • переведення тестових балів у рейтингові оцінки за шкалою 100-200 балів (здійснюється згідно з таблицями відповідності тестових балів рейтинговій оцінці, затвердженими Міністерством освіти і науки України);
  • оголошення результатів НМТ.

При цьому на об’єктивність визначення результатів НМТ можуть вплинути:

1) порушення учасником НМТ процедури проходження мультитесту;

2) дострокове припинення виконання сертифікаційної роботи внаслідок виникнення нестандартних ситуацій;

3) відомості про інші ситуації, які могли призвести до порушення прав учасників НМТ;

4) подання учасником НМТ заяви щодо порушення процедури.

Документом, що підтверджує результати НМТ, є Відомість результатів національного мультипредметного тесту (додаток 2 до Порядку проведення НМТ), що формується в електронній формі за підсумками проведення кожної сесії.

Офіційне оголошення результатів НМТ здійснюється шляхом їх розміщення в персональних кабінетах у визначені Міністерством освіти і науки України строки.

У 2024 році учасники основної сесії отримають офіційні результати у своїх е-кабінетах до 2 липня, а учасники додаткової сесії – до 26 липня.

Результати НМТ у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100 – 200 балів зазначаються в Інформаційній картці до Сертифіката (додаток 3 до Порядку проведення НМТ), розміщеній у персональному кабінеті.

Після офіційного оголошення результати НМТ може бути змінено (анульовано) лише за рішенням апеляційної комісії або суду.

Дорожня карта учасника НМТ 

ПОСИЛАННЯ