Як отримати безоплатно земельну ділянку в Україні

17.04.2018

Право на безоплатне отримання у власність земельних ділянок громадянами України передбачено ст. 14 Конституції України та регулюється статтями 118,121 і 122 Земельного кодексу України.

 Згідно зі ст.121 Земельного кодексу України кожен громадянин України має право на безоплатне отримання земельної ділянки із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:

–   для ведення фермерського господарства – в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;

–   для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;

–   для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;

–   для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;

–   для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара;

–   для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара.

Земельний кодекс України встановлює, що передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян України, у межах зазначених норм, проводиться один раз по кожному виду використання.

Для того, щоб безоплатно отримати земельну ділянку, громадянину України необхідно здійснити наступні дії:

КРОК 1

Зв’язатися з органом, уповноваженим здійснювати розпорядження земельними ділянками державної або комунальної власності, із заявою про безоплатне надання земельної ділянки у власність.

Таким органом щодо земель комунальної власності, які переважно розташовані в межах населених пунктів, є відповідна сільська, селищна, міська рада, а щодо земель державної власності, які, як правило, розташовані за межами населених пунктів, є:

–  при наданні земельних ділянок для ведення садівництва або особистого селянського господарства – Головне управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в області,

–  при наданні земельних ділянок в інших випадках – райдержадміністрація.

Згідно зі ст. 118 Земельного кодексу України до заяви (клопотання) необхідно додати:

–   викопіювання з кадастрової карти (плану) (його можна замовити в районному (міському) управлінні земельних ресурсів) або інші графічні матеріали, на яких слід вказати бажане місце розташування земельної ділянки;

–   погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб);

–  копію документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України) та копія ідентифікаційного коду.

За результатами розгляду звернення, уповноважений орган приймає рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає відмову у його наданні.

Рішення про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки має бути мотивовано. Підставами відмови відповідно до ст. 118 Земельного кодексу України можуть бути лише невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно – територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів та якщо було надано дозвіл на розробку проекту землеустрою відведення земельної ділянки іншому громадянину.

КРОК 2

Замовити в землевпорядній організації виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Щоб знайти таку організацію можна:

–   звернутися до сусідів чи знайомих, які вже оформили документи на землю, і запитати їх, яка організація це робила;

–   звернутися до місцевої ради – як правило, на території сільської чи міської ради працюють кілька землевпорядних організацій;

–   звернутися в районний (міський) відділ (управління) Держгеокадастру України і дізнатися, які організації працюють на території Вашого району або населеного пункту;

–   здійснити пошук в мережі Інтернет.

Виконавцем робіт у вибраній Вами землевпорядній організації може бути тільки особа, яка має сертифікат інженера-землевпорядника. В разі  відсутності сертифікату  проект землеустрою буде вважатися недійсним і державної реєстрації земельної ділянки здійснено не буде.

Складання документації із землеустрою передбачає, що інженер-землевпорядник повинен визначити точні межі земельної ділянки, їх геодезичні координати та скласти кадастровий план земельної ділянки. При необхідності, інженер-землевпорядник встановить межові знаки. Це необхідно для того, щоб внести відомості про Вашу земельну ділянку до Державного земельного кадастру. Надалі це дозволить, при необхідності, відновлювати межі Вашої ділянки і  захистити Ваше право на землю.

КРОК 3

Необхідно визначитися із землевпорядною організацією. Перевірити наявність дозвільних документів на проведення даних робіт.

Будьте уважні при укладенні договору! Обов’язково прочитайте проект договору, а якщо якісь з його умов Вам незрозумілі – зверніться до юристів.

КРОК 4

Землевпорядна організація виконує геодезичні роботи і розробляє проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в строки, встановлені договором. Проект землеустрою повинен бути складений у паперовій формі та у формі електронного документа.

Вимагайте від землевпорядної організації надання Вам примірника виготовленої землевпорядної документації в паперовій формі. У випадку виникнення спору щодо меж земельної ділянки в суді, вона буде служити доказом.

Земельний кодекс України встановлює обов’язковість погодження меж земельної ділянки з власниками і користувачами суміжних ділянок при проведенні кадастрових зйомок. Однак це не означає, що сусід може безпідставно відмовити в такому погодженні, вимагаючи перенесення межі на свою користь. Всі свої вимоги він повинен аргументувати і підтвердити.

Проект відведення земельної ділянки підлягає погодженню компетентними органами відповідно до статті 1861 Земельного кодексу України.

КРОК 5

Вам слід звернутися до державного кадастрового реєстратора в територіальному (районному, міському) органі Держгеокадастру України із заявою про державну реєстрацію земельної ділянки. Якщо інше не передбачено договором про розробку проекту, в цей орган має звертатися землевпорядна організація.

КРОК 6

Представлена Вами заява розглядається державним кадастровим реєстратором територіального органу Держгеокадастру в районі (місті), за результатом чого, в разі, якщо подані документи складені правильно, а межі ділянки не порушують меж вже зареєстрованих ділянок, державний кадастровий реєстратор реєструє земельну ділянку в Державному земельному кадастрі і видає Вам Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку із зазначенням у ньому кадастрового номера.

 КРОК 7

Ви повинні подати до органу, уповноваженого розпоряджатися земельною ділянкою, клопотання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. До клопотання додається:

–   заява про погодження проекту відведення та передачу земельної

ділянки у власність,

–   екземпляр погодженого проекту,

–   витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

КРОК 8

Орган, уповноважений розпоряджатися земельною ділянкою, приймає рішення про затвердження проекту відведення.

КРОК 9

Після отримання рішення про затвердження проекту відведення та передачу земельної ділянки у власність Ви повинні звернутися до державного реєстратора для здійснення реєстрації права власності на земельну ділянку.

КРОК 10

Подана заява розглядається Державним реєстратором, за результатом чого, в разі, якщо подані документи складені вірно, Вам видається Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєсрацію права власності. З цього часу Ваше право власності на земельну ділянку зареєстровано державою.