Як узаконити самочинне будівництво

06.06.2024

Про те як узаконити самочинне будівництво повідомляє Земельний фонд України.

З 31 серпня 2018 року в Україні запрацювала і на даний час триває „будівельна амністія”, запроваджена Порядком проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 3 липня 2018 року № 158 (далі – Порядок).

За „будівельною амністією” приймаються в експлуатацію такі об’єкти самочинного будівництва:

● збудовані у період з 5 серпня 1992 до 9 квітня 2015 року:

– індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 500 квадратних метрів, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 500 квадратних метрів, збудованих у період з 05 серпня 1992 року по 09 квітня 2015 року;

● збудовані до 12 березня 2011 року:

– будівлі і споруди сільськогосподарського призначення.

Слід зазначити, що прийняття в експлуатацію об’єктів за процедурою „будівельної амністії” здійснюється безоплатно, штрафні санкції за виконання будівельних робіт без отримання документів, що надають право на їх виконання та за експлуатацію або використання об’єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію, не застосовуються.

Технічне обстеження самочинно побудованих об’єктів проводиться відповідно до Порядку, будівельних норм, стандартів, нормативних документів і правил, затверджених згідно із законодавством, суб’єктом господарювання, який має у своєму складі відповідних виконавців, що згідно із Законом України «Про архітектурну діяльність» одержали кваліфікаційний сертифікат, або фізичною особою – підприємцем, яка згідно із зазначеним Законом має кваліфікаційний сертифікат.

За результатами оцінки виконавець виключно з використанням Реєстру будівельної діяльності створює у формі електронного документа звіт про проведення технічного обстеження та підписує його шляхом накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. За бажанням замовника примірник звіту може бути виготовлено у паперовій формі шляхом роздрукування електронного документа з Реєстру будівельної діяльності.

Технічне обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 500 квадратних метрів включно, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 квадратних метрів включно проводиться виконавцем (експертом (інженером) з технічної інвентаризації) під час їх технічної інвентаризації лише за результатами попереднього (візуального) етапу обстеження. Відомості про можливість/неможливість надійної та безпечної експлуатації даних об’єктів за результатами попереднього (візуального) етапу обстеження вносяться виконавцем до Реєстру будівельної діяльності.

Для реалізації наданих Порядком прав замовник (або уповноважена ним особа) подає до органу державного архітектурно-будівельного контролю за місцезнаходженням об’єкта через центр надання адміністративних послуг або через електронний кабінет шляхом подання засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія» або заповнює та надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг заяву у вигляді заповненої декларації (Додаток до Порядку), до якої додаються:

копія документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою відповідного цільового призначення, на якій розміщено об’єкт;
копія технічного паспорта, складеного до 01 грудня 2021 року, відомості про який внесені виконавцем до Реєстру будівельної діяльності.
У разі подання замовником заяви через електронний кабінет вищевказані документи не додаються. Відомості про такі документи зазначаються замовником у декларації під час її заповнення в електронній формі.

У разі надсилання замовником документів рекомендованим листом копії зазначених документів повинні бути засвідчені в установленому законодавством порядку.

Декларацію підписують також співвласники земельної ділянки та/або зазначеного об’єкта (у разі їх наявності).

Орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом десяти робочих днів з дня надходження декларації перевіряє повноту даних, зазначених у декларації, та забезпечує внесення інформації, зазначеної у декларації, до Реєстру будівельної діяльності.

У разі подання декларації через електронний кабінет внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у декларації, та проставлення відмітки про місцезнаходження об’єкта здійснюється в режимі реального часу автоматично програмними засобами Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю може повернути замовнику декларацію та подані документи на доопрацювання з обґрунтуванням усіх причин та рекомендаціями щодо їх усунення у строк, передбачений для її реєстрації, якщо декларацію подано чи оформлено з порушенням вимог, установлених цим Порядком, у тому числі у разі виявлення невідповідності поданих документів вимогам законодавства, недостовірних відомостей у поданих документах. Однак, замовник, після усунення недоліків, які стали причиною повернення декларації, може повторно подати документи, згідно з Порядком.

Зареєстрована декларація є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об’єкт необхідних для його функціонування ресурсів – води, газу, тепла, електроенергії, внесення даних про такий об’єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього.

За наявності правовстановлювальних документів щодо об’єкта, який вводиться в експлуатацію, зареєстрована декларація є також підставою для внесення змін до технічного паспорта об’єкта.