Які активи підлягають одноразовому декларуванню?

02.09.2021

Головне управління ДПС у Кіровоградській області інформує, що об’єктами одноразового (спеціального) добровільного декларування можуть бути:

нерухоме майно;

рухоме майно;

валютні цінності;

інші об’єкти, зокрема: частки (паї) у майні юридичних осіб та/або в утвореннях без статусу юридичної особи; інші корпоративні права; майнові права на об’єкти інтелектуальної власності; цінні папери та/або фінансові інструменти, визначені законом; права на отримання дивідендів, процентів чи іншої аналогічної майнової вигоди, не пов’язані із правом власності на цінні папери, частки (паї) у майні юридичних осіб та/або в утвореннях без статусу юридичної особи;

інші активи фізичної особи, у тому числі: майно; банківські метали, що не розміщені на рахунках; пам’ятні банкноти та монети; майнові права, що належать декларанту або з яких декларант отримує чи має право отримувати доходи на підставі договору про управління майном чи іншого аналогічного правочину та не сплачує власнику такого майна частину належного власнику доходу.

Нагадуємо, що подання одноразової добровільної декларації передбачено Законом України від 15 червня 2021 року № 1539-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету».

Порядок здійснення одноразового (спеціального) добровільного декларування, зокрема, із визначенням бази оподаткування, передбачено підрозділом 9 4 розділу ХХ Податкового кодексу України.

Головне управління ДПС у Кіровоградській області