Якщо не існує заповіту, хто отримує спадщину?

09.08.2021

Громадяни, які вперше виступають у ролі потенційних спадкоємців, можуть зіштовхнутися з низкою нагальних юридичних питань. Деякі з них – хто має право на прийняття спадщини та в якому порядку, враховуючи ступінь спорідненості зі спадкодавцем, проводиться передача майна.
В Україні процедура спадкування здійснюється за заповітом  або за законом. Якщо остання воля спадкодавця була нотаріально посвідчена та викладена у заповіті – право на спадкування мають особи, визначені у такому документі.
У разі ж відсутності  заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини, спадкування здійснюється відповідно до чинного законодавства, а саме – почергово.
перша черга спадкоємців за законом – діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті; той з подружжя, який його пережив; батьки.
друга черга спадкоємців – рідні брати та сестри спадкодавця; його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері.
третя  черга – рідні дядько та тітка спадкодавця.
четверта черга спадкоємців – особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини.
До п`ятої  черги спадкоємців належать всі інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно, при цьому родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня. Також у п’яту чергу спадкоємців включають утриманців спадкодавця, які не були членами його сім’ї.
Важливо! Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття та у випадку зміни черговості одержання права на спадкування.
Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції 

Джерело:https://www.facebook.com/minjust.official