Безоплатна правова допомога

01.11.2018

Безплатна

Законом України «Про безоплатну правову допомогу» (далі – Закон) визначено поняття правової допомоги, як надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення.

У Законі окреслено поняття безоплатної первинної та вторинної правової допомоги:

– безоплатна первинна правова допомога охоплює такі види правових послуг, як надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім процесуальних);

– згідно чистини другої статті 13 Закону безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг:

захист;

здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

складення документів процесуального характеру.

Хто має право отримати ці види допомоги, ? Який порядок подання звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги?  Чи включає  в себе вторинна правова допомога  реальне супроводження справи громадянина в судах? Відповіді та ці та інші  питанн читайте тут.

З метою отримання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги звертайтеся до  Кропивницького  місцевого центру з надання вторинної правової допомоги, діяльність якого  поширюється на територію населених пунктів Кіровоградського району.

Адреса центру: м. Кропивницький, вул. Архітектора Паученка, 64/53

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги:

0-800-213103

Електронна адреса: 

 kropyvnytskyi1.kropyvnytskyi@legalaid.kr.ua
Директор: Березніченко Станіслав Володимирович

Телефон: (0522) 32-08-24, моб. 095-876-62-33