Повідомлення про початок процедури громадського обговорення містобудівної документації

27.11.2023

 1.Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту. 

Містобудівна документація «Детальний план частини території села Підгайці Кропивницького району Кіровоградської області» приватним підприємством «І-Експерт-Сервіс» на замовлення Великосеверинівської сільської ради. Підставою для розроблення Детального плану території є рішення Великосеверинівської сільської ради від 03 травня 2022 року № 1183 «Про розробку детального плану території у селі Підгайці Кропивницького району Кіровоградської області» та завдання на розроблення Детального плану території.

Основним замовником розробки містобудівної документації «Детальний план частини території села Підгайці Кропивницького району Кіровоградської області» є Великосеверинівська сільська рада.

Розроблення містобудівної документації обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови села та змінами нормативно-законодавчої бази.

Мета проекту «Детальний план частини території села Підгайці Кропивницького району Кіровоградської області»  – визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови, ландшафтної організації частини території та ділянки в межах села Підгайці.

Детальний план території визначає:

– принципи планувально-просторової організації забудови;

– червоні лінії та лінії регулювання забудови;

– функціональне призначення, режим та параметри забудови земельних ділянок;

– містобудівні умови та обмеження;

– систему інженерних мереж;

– порядок організації транспортного і пішохідного руху.

2.Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування.

Великосеверинівська сільська рада Адреса: 27613, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Велика Северинка, вул. Миру, буд. 1. Код ЄДРПОУ: 04365164. Контактний номер телефону: тел. (050) 012-72-99.

3.Передбачена процедура громадського обговорення:

а) дата початку та строки здійснення процедури:

Громадське обговорення містобудівної документації «Детальний план частини території села Підгайці Кропивницького району Кіровоградської області» починається з 27.11. 2023 року і триває по 26.12. 2023 року.

Керуючись розділом IV. Визначення необхідності здійснення  СЕО Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України (Мінприроди) від 10.08.2018 року № 296 «Про затвердження Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування» СЕО обов’язково проводиться щодо проектів ДДП, які відповідають одночасно двом критеріям відповідно до статті 2 Закону, а саме: які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі – території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Відповідно до статті 2 Закону СЕО не проводиться щодо: проектів ДДП, що стосуються виключно національної оборони або дій у разі надзвичайних ситуацій; бюджетів, бюджетних програм та фінансових планів; програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, сіл, селищ на короткостроковий період (цей критерій діятиме до 1 січня 2020 року); проектів ДДП щодо створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Якщо проект ДДП відповідає лише одному із критеріїв, наведених у статті 2 Закону, замовнику рекомендується самостійно прийняти рішення про необхідність здійснення СЕО.

Оцінка впливу на довкілля здійснюється відповідно до вимог ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», яка визначає категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

Враховуючи вищевикладене можна зробити висновок, що для документів державного планування «Детальний план частини території села Підгайці Кропивницького району Кіровоградської області» немає необхідності здійснювати СЕО так, як не передбачаються розміщення об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

Публикація Повідомлення про початок розроблення містобудівної документації оприлюднено на офіційному веб-сайті Великосеверинівської сільської ради за посиланням: https://velykoseverynivska-silrada.gov.ua/povidomlennya-pro-pochatok-rozroblennya-mistobudivnoyi-dokumentatsiyi-2/ та в щотижневій газеті Кіровоградщини «Народне слово» № 33 (3715) – 12.08.2023 року.

б) способи участі громадськості:

– пропозиції (зауваження) можуть подаватися в письмовій (паперовій або електронній) та /або усній формі під час проведення громадських слухань із внесенням їх до протоколу громадських слухань;

– надання письмових пропозицій (зауважень) до Великосеверинівської сільської ради приймаються за адресою: 27613, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Велика Северинка, вул. Миру, буд. 1 (каб.6) або на e-mail: severunka2014@ukr.net.

– пропозиції подані після встановленого строку, не розглядаються.

Враховуючи Закон України «Про правовий режим воєнного стану» ознайомитися з проектом містобудівної документації «Детальний план частини території села Підгайці Кропивницького району Кіровоградської області»  можливо  в приміщенні Великосеверинівської сільської ради за адресою: 27613, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Велика Северинка, вул. Миру, буд. 1(каб.3).

Громадські слухання – відповідно до п. 11 Постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 555 (у разі наявності пропозицій громадськості, які мають спірні питання) слухання відбудуться 27.12.2023  року о 10 годині в приміщення Великосеверинівської сільської ради за адресою: 27613, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Велика Северинка, вул. Миру, буд. 1.(каб.7).

в) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування:

Великосеверинівська сільська рада за адресою: 27613, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Велика Северинка, вул. Миру, буд. 1(каб.3). Контактна особа – Ушакова Людмила Анатоліївна – головний спеціаліст відділу земельних відносин, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства Великосеверинівської сільської ради, тел. (050) 012-72-99.

Орган, до якого подаються пропозиції (зауваження) – Великосеверинівська сільська рада за адресою: 27613, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Велика Северинка, вул.Миру, буд.1 (каб.6), email: severunka2014@ukr.net.

  1. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування – відсутня.