УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХVІІ СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 23/12/2021 року №1151 Велика Северинка
Про затвердження Програми сприяння залученню інвестицій до Великосеверинівської територіальної громади на 2022-2024 роки

Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність в Україні», з метою реалізації заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для залучення інвестицій, ведення бізнесу та формування комфортного інвестиційного клімату, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 та частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Програму сприяння залученню інвестицій до Великосеверинівської територіальної громади на 2022-2024 роки» (далі – Програма) та План заходів для реалізації Програми згідно з додатками 1,2 до даного рішення.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Додаток