УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХІХ СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 22/12/2022 року №1231 Велика Северинка
Про бюджет Великосеверинівської сільської територіальної громади на 2023 рік (код бюджету 11507000000)

На підставі статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 77 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", постанови КМУ від 11 березня 2002 року №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (зі змінами)

СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2023 рік:
-доходи бюджету сільської територіальної громади у сумі 67 929 373 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – у сумі 67 479 373 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – у сумі 450 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
-видатки бюджету сільської територіальної громади у сумі 67 929 373 гривень, у тому числі видатки загального фонду – у сумі 67 479 373 гривень та видатки спеціального фонду – у сумі 450 000 гривень;
-профіцит за загальним фондом бюджету сільської територіальної громади у сумі 0,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
-дефіцит за спеціальним фондом бюджету сільської територіальної громади у сумі 0,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
-оборотний залишок бюджетних коштів бюджету сільської територіальної громади у розмірі 26 992 гривень, що становить 0,04 відсотка видатків загального фонду, визначених цим пунктом.
-резервний фонд бюджету у розмірі 200 000 гривень, що становить 0,3 відсотків видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3.Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4.Затвердит у складі видатків бюджету сільської територіальної громади кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 5 243 653 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

5.Надати сільській раді право протягом 2023 року у період між сесіями сільської ради:
1) затверджувати з наступним внесенням змін до рішення сільської ради про бюджет сільської територіальної громади розподіл та перерозподіл міжбюджетних трансфертів у розрізі головних розпорядників коштів бюджету сільської територіальної громади, а саме:
субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам;
субвенцій з інших місцевих бюджетів, що передаються бюджету сільської територіальної громади;
субвенцій з державного бюджету на придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;
затверджувати за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій – інших міжбюджетних трансфертів з державного бюджету, у тому числі додаткових дотацій;

6.Установити, що у загальному фонді бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік:
1)до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);
2)джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України;
3)джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

7.Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік:
1)у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених пунктами 10, 11 частини першої цієї статті);
2)у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 та частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України;
3)у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України.

8.Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду сільської територіальної громади згідно з пунктом 7 цього рішення, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 13, 71, 91 Бюджетного кодексу України.

9.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету сільської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного періоду.

10.Головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади забезпечити:
1)затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням, відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України;
2)здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі, відповідно до пункту 7 частини п’ятої статті 22 Бюджетного кодексу України;
3)під час складання та затвердження кошторисів, планів використання бюджетних коштів – в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
4)у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії комунальні послуги та послуги зв’язку які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за кожними видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань затверджених у кошторисі.

11.Сільському голові Великосеверинівської сільської ради своїм розпорядженням, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, здійснювати у міжсесійний період перерозподіл у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою, окремо за загальним та спеціальним фондами, бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків, відповідно до частини сьомої статті 23 Бюджетного кодексу України.

12.Сільській раді за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій здійснювати:
1)перерозподіл видатків бюджету сільської територіальної громади за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів, відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України;
2)передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України.

13.Делегувати голові сільської ради право укладати угоди з передачі та отримання субвенцій відповідно до положення Бюджетного кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в України».

14.У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації в частині присвоєння окремим трансфертам доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, фінансовому відділу Великосеверинівської сільської ради враховувати такі зміни під час складання й виконання розпису сільського бюджету територіальної громади на 2023 рік.

15.Встановити, що додатки 1-3, 5,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16.Рішення “Про бюджет Великосеверинівської сільської територіальної громади на 2023 рік” набирає чинності з 01 січня 2023 року.

17.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

 

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Додатки