УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХІХ СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 22/12/2022 року №1237 Велика Северинка
Про внесення змін до рішення сесії від 23.12.2021 року №1148 «Про затвердження Програми компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2022-2024 роки»

Керуючись ч.1 п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 №859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», з метою забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду та соціального обслуговування громадян, які потребують постійного стороннього догляду,

СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Внести до «Програма компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2022-2024 роки» наступні зміни, а саме:

1.1.Пункт 6 паспорту програми викласти в такій редакції «Прогнозні обсяги та джерела фінансування» 310,0 тис. грн.

1.2. Внести зміни у пункт 8 «Перелік заходів Програми» виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я та соціального захисту та питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Додаток