УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХХІІІ СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29/06/2023 року №1348 Велика Северинка
Про затвердження Програми надання матеріальної підтримки з метою забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа

Відповідно до Конвенції ООН про права дитини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, Бюджетного кодексу України, Конституції України, Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Постанови КМУ від 05.04.1994 року №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (із змінами), Постанови КМУ від 25.08.2005 року №823 «Порядок надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку

СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму надання матеріальної підтримки з метою забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа (додається).

2.Скасувати рішення Великосеверинівської сільської ради від 22 грудня №1240 «Про затвердження Програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2023 рік»

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я та соціального захисту.

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Додаток