УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХХІХ СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 22/12/2023 року №1423 Велика Северинка
Про бюджет Великосеверинівської сільської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 11507000000)

На підставі статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 77 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", постанови КМУ від 11 березня 2002 року №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (зі змінами)

СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2024 рік:
– доходи бюджету сільської територіальної громади у сумі 69 252 900 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – у сумі 68 947 900 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – у сумі 305 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
– видатки бюджету сільської територіальної громади у сумі 69 252 900 гривень, у тому числі видатки загального фонду – у сумі 68 947 900 гривень та видатки спеціального фонду – у сумі 305 000 гривень;
– профіцит за загальним фондом бюджету сільської територіальної громади у сумі 0,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
– дефіцит за спеціальним фондом бюджету сільської територіальної громади у сумі 0,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
– оборотний залишок бюджетних коштів бюджету сільської територіальної громади у розмірі 27 579 гривень, що становить 0,04 відсотка видатків загального фонду, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити у складі видатків бюджету сільської територіальної громади кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 2 088 669 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

5.Установити, що у загальному фонді бюджету сільської територіальної громади на 2024 рік:
1) до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України;
3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади на 2024 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених пунктами 10, 11 частини першої цієї статті);
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 та частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України;
3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що у 2024 році кошти, отримані до спеціального фонду сільської територіальної громади згідно з пунктом 7 цього рішення, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 13, 71, 91 Бюджетного кодексу України.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету сільської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного періоду.

9. Головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади забезпечити:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням, відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі, відповідно до пункту 7 частини п’ятої статті 22 Бюджетного кодексу України;
3) під час складання та затвердження кошторисів, планів використання бюджетних коштів – в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
4) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії комунальні послуги та послуги зв’язку які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за кожними видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань затверджених у кошторисі.

10. Фінансовому відділу Великосеверинівської сільської ради своїм розпорядженням, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, здійснювати у міжсесійний період перерозподіл у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою, окремо за загальним та спеціальним фондами, бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків, відповідно до частини сьомої статті 23 Бюджетного кодексу України.

11. Сільській раді за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій здійснювати:
1) перерозподіл видатків бюджету сільської територіальної громади за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів, відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України;
2) передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України.

12. Делегувати голові сільської ради право укладати угоди з передачі та отримання субвенцій відповідно до положень Бюджетного кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в України».

13. У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації в частині присвоєння окремим трансфертам доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, фінансовому відділу Великосеверинівської сільської ради враховувати такі зміни під час складання й виконання розпису сільського бюджету територіальної громади на 2024 рік.

14. Встановити, що додатки 1-3, 5,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Доручити виконавчому комітету Великосеверинівської сільської ради здійснити оприлюднення цього рішення відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

16. Рішення “Про бюджет Великосеверинівської сільської територіальної громади на 2024 рік” набирає чинності з 01 січня 2024 року.

17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Додатки