УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
IX СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 22/12/2017 року №274 Велика Северинка
Про сільський бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018 рік

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись ст. 77 Бюджетного кодексу України

 1. Визначити на 2018 рік:

– доходи сільського бюджету у сумі 24 706 850 грн., в тому числі доходи

загального фонду сільського бюджету 24 601 850 грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 105 000 грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;

– видатки сільського бюджету у сумі 24 706 850 грн., в тому числі видатки загального фонду 24 381 850 грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 325 000 грн. , згідно з додатком 3 до цього рішення.

 1. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 50 000 грн.
 2. Затвердити дефіцит сільського бюджету по спеціальному фонду в сумі 220 000 грн., та профіцит сільського бюджету по загальному фонду в сумі 220 000 грн. дж ерелом покриття якого визначити передачу коштів із загального фонду сільського бюджету до бюджету розвитку, згідно з додатком 2 до цього рішення
 3. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких будездійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення.
 1. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:
 • оплата праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 • поточні трансферти населенню;

 –   поточні трансферти місцевим бюджетам;

 • забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
 • оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.
 1. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 3 155 000 грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.
 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету,

пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах

поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

Право на укладання угод про отримання позичок надати сільському голові.

 1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 1. Установити, що в загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України в сумі 13 496 950 грн.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік в частині фінансування є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України в сумі 105 000 грн.
 2. Надати сільському голові право:

у процесі виконання сільського бюджету у виняткових випадках за

погодженням з постійною комісією сільської ради з комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій:

1) відповідно до обґрунтованих розрахунків по бюджетній установі сільського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією у межах загального фонду бюджетних призначень цієї установи (крім збільшення бюджетних призначень на оплату праці працівників бюджетних установ), з наступним затвердженням зазначеного перерозподілу рішенням сільської ради;

2) після прийняття нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України на виконання Закону України «Про державний бюджет України на 2018 рік» та інших законодавчо-регуляторних актів затверджувати дотації, субвенції з бюджетів інших рівнів, з наступним затвердженням рішенням сільської ради;

3) вносити зміни до затверджених переліків об’єктів по бюджету розвитку – в частині видатків на придбання обладнання, будівництво (реконструкцію об’єктів), обсягів їх фінансування та співфінансування з наступним затвердженням рішенням сільської ради.

 1. Додатки 1- 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною і публікуються разом з даним рішенням сільської ради.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з комісії з питань планування, фінансів, бюджету , соціально-економічного розвитку та інвестицій.

 

 

Сільський голова С.ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Додаток №1
Додаток №2
Додаток №3
Додаток №4
Додаток №5