УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
I СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 02/06/2017 року №46 Велика Северинка
Про проект «Про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів»

Відповідно до ст. ст. 143, 144 Конституції України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 69 Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та з метою забезпечення повноти надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, сільська рада

1.Затвердити проект регуляторного акту  «Про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів»,  для його розгляду та оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб та  їх об’єднань  (проект додається) .

2.Даний проект регуляторного акту затвердити до 15 липня 2017 року.

3.Здійснити оприлюднення даного проекту рішення шляхом розміщення на  стенді в приміщенні  сільської ради.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування , фінансів, бюджету, соціально-економічного  розвитку та інвестицій.

 

 

 

 

Сільський голова С. ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Проект рішення