УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVІІ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 18/07/2018 року №503 Велика Северинка
Про надання дозволу виконавчому комітету Великосеверинівської сільської ради на розроблення Схеми санітарного очищення населених пунктів та затвердження технічного завдання на розробку Схеми санітарного очищення населених пунктів Великосеверинівської сільської ради на 25 років

Керуючись статтею 25, підпунктом 6 пункту «а» статті 30, статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 4, пункту 2 статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», пункту «б» статті 21 Закону України «Про відходи», Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070 (зі змінами), Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.01.2006 року № 6 «Про затвердження Рекомендацій із розробки схем санітарної очистки населених пунктів», Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 року № 259 «Про затвердження правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів», пункту 3 Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23.03.2017 №57 та вимог ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту», з метою впорядкування питань у сфері поводження з відходами, забезпечення утримання населених пунктів сільської ради в належному санітарному стані, зменшення негативного впливу відходів на довкілля та здоров’я населення, економії фінансових ресурсів

  1. Надати дозвіл виконавчому комітету Великосеверинівської сільської ради на розробку Схеми санітарного очищення населених пунктів Великосеверинівської сільської ради: село Велика Северинка, село Підгайці, село Лозуватка, село Кандаурове, село Оситняжка, село Петрове із загальною кількістю населення 3526 мешканців та терміном дії 25 років з визначенням першочергових (5 років) та довгострокових заходів.
  2. Затвердити технічне завдання на розробку Схеми санітарного очищення населених пунктів Великосеверинівської сільської ради: село Велика Северинка, село Підгайці, село Лозуватка, село Кандаурове, село Оситняжка, село Петрове із загальною кількістю населення 3526 мешканців та терміном дії 25 років з визначенням першочергових (5 років) та довгострокових заходів (додається).
  3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на заступника сільського голов из господарських питань та охорони праці Кравченка М.В.

 

Сільський голова С.ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Технічне завдання на розробку Схеми санітарного очищення населених пунктів Великосеверинівської сільської ради