УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 29/04/2021 року №53
Про створення конкурсної комісії з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Великосеверинівської сільської ради

Відповідно до Закону України «Про відходи», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою удосконалення системи збирання та вивезення твердих та рідких побутових відходів, охорони навколишнього природного середовища та здоров’я людини,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1. Створити конкурсну комісію з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Великосеверинівської сільської ради (далі – конкурсна комісія) та затвердити її персональний склад (додаток 1).

2. Затвердити положення про конкурсну комісію з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Великосеверинівської сільської ради (додаток 2).

3. Визначити, що межами території, на якій будуть надаватися послуги з вивезення побутових відходів за результатами конкурсу є загальна територія Великосеверинівської сільської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Додаток