УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 16/12/2019 року№65
Про схвалення бюджету Великосеверинівської сільської об’єднаноїтериторіальної громади на 2020 рік

Згідно ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»ст. 77 Бюджетного кодексу України, Закону України
"Про Державний бюджет України на 2020 рік",

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1.Схвалити бюджет Великосеверинівської сільськоїоб’єднаноїтериторіальної громади на 2020 рік, що додається.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Великосеверинівської сільської ради Г. КОЛОМІЄЦЬ.

 

 

 

Сільський голова С.ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Проект бюджету 2020 рік