УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 26/12/2022 року №124-од Велика Северинка
Про організацію обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на території Великосеверинівської сільської ради у 2023 році

На виконання ст. 53 Конституції України, пп. а-2, б-4, б-7 ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.18 Закону України «Про освіту», ст.ст.6,8 Закону України «Про повну загальну середню освіту», ст.19 Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про захист персональних даних», відповідно до Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 №806) (надалі – Порядок), з метою забезпечення своєчасного, повного, якісного обліку дітей шкільного віку для здобуття обов’язкової загальної середньої освіти, здійснення контролю за охопленням учнівської молоді навчанням:

1.Організувати облік дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають чи перебувають на території Великосеверинівської сільської ради.

2.Структурним підрозділом, відповідальним за створення та постійне оновлення реєстру дітей шкільного віку та учнів, які проживають чи перебувають на території Великосеверинівської сільської ради, визначити відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради.

3.Закріпити території обслуговування за закладами загальної середньої освіти Великосеверинівської сільської ради, що додається.

4.Службі у справах дітей та старостам сіл Великосеверинівської сільської ради у межах своїх повноважень для забезпечення реалізації прав дітей дошкільного віку на здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти надавати до відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради інформацію про кількість дітей дошкільного віку.
5.Відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради:

5.1.Здійснювати координацію роботи з обліку всіх учнів, які зараховані до закладів загальної середньої освіти Великосеверинівської сільської ради, та вихованців, які відвідують заклади дошкільної освіти Великосеверинівської сільської ради або перебувають під його соціально-педагогічним патронатом, відповідно до Порядку.

5.2.Призначити уповноважених для виконання роботи, пов’язаної з обліком вихованців та учнів з числа працівників відділу.

5.3.Використовувати для створення та оновлення реєстру отримані дані про дітей шкільного віку, в тому числі дані, отримані з інших реєстрів або баз даних.

5.4.З метою повного та своєчасного наповнення та оновлення реєстру залучати Службу у справах дітей Великосеверинівської сільської ради.

6.До організації та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку не залучати працівників закладів освіти.

7.Визнати таким, що втратило чинність розпорядження Великосеверинівського сільського голови від 28 грудня 2021 року №199-од «Про організацію обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на території Великосеверинівської сільської ради у 2022 році».

8. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

Сільський голова Сергій Левченко

Додатки :

Додаток