УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 08/12/2020 року №145-од Велика Северинка
Про затвердження персонального складу міждисциплінарної команди в новій редакції

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконанняПостанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 585«Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах» та Постанови Кабінету Міністрів України № 866від 24 вересня 2008 року «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», з урахуванням рішення комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Великосеверинівської сільської ради (протокол від 20листопада 2020 року№ 10),з метою організації соціального захисту дітей-сиріт, дітей, які залишилися без батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах і надання підтримки їх сім’ям та у зв’язку з кадровими змінами:

1. Затвердити персональний склад міждисциплінарної команди з питань роботи з дітьми-сиротами, дітьми, позбавлених батьківського піклування та з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, у новій редакції,що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, п. 1 розпорядження Великосеверинівського сільського голови Кропивницького району Кіровоградської області від 03червня 2019 року № 77-од «Про затвердження персонального складу міждисциплінарної команди в новій редакції».

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету, начальника загального відділу сільської ради Губську О.М.

Сільський голова Сергій Левченко

Додатки :

Додаток