Програма фінансової підтримки Збройних сил України, реалізації заходів та робіт з територіальної оборони на 2024 рік

Програма фінансової підтримки Збройних сил України, реалізації заходів та робіт з територіальної оборони на 2024 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення
Великосеверинівської сільської ради

«22» грудня 2023 року №1434

Програма фінансової підтримки Збройних сил України, реалізації заходів та робіт з територіальної оборони на 2024 рік в новій редакції

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення
Великосеверинівської сільської ради

«18» квітня  2024 року №1523

ПАСПОРТ

Програми фінансової підтримки Збройних сил України, реалізації заходів та робіт з територіальної оборони на 2024 рік

 

1. Ініціатор розроблення програми Фінансовий відділ Великосеверинівської сільської ради
2. Розробник програми Фінансовий відділ Великосеверинівської сільської ради
3. Співрозробники програми
4. Головний розпорядник коштів Великосеверинівська сільська рада, фінансовий відділ Великосеверинівської сільської ради
5. Відповідальний виконавець програми Великосеверинівська сільська рада, фінансовий відділ Великосеверинівської сільської ради, Кіровоградська обласна військова адміністрація, військові частини, інші підрозділи ЗСУ
6. Учасники програми Великосеверинівська сільська рада, фінансовий відділ Великосеверинівської сільської ради, Кіровоградська обласна військова адміністрація, військові частини, інші підрозділи ЗСУ
7. Термін реалізації Програми 2024 рік
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього 3000,0 тис . грн.
  у тому числі:
  коштів місцевого бюджету 3000,0 тис. грн.
  коштів інших джерел

_____________________________________________

Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до місцевого  бюджету впродовж терміну дії Програми.