Програма фінансової підтримки комунальних підприємств галузі «Житлово-комунальне господарство» Великосеверинівської сільської ради на 2024-2026 роки

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств галузі «Житлово-комунальне господарство»
Великосеверинівської сільської ради на 2024-2026 роки

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 
Великосеверинівської сільської ради

«22» грудня  2023 року №1437

ПАСПОРТ

Програми фінансової підтримки комунальних  підприємств галузі «Житлово-комунальне господарство» Великосеверинівської сільської ради  на 2024-2026 роки

1. Ініціатор розроблення програми Великосеверинівська сільська рада
2. Розробник програми Фінансовий відділ Великосеверинівської сільської ради
3. Співрозробники програми Відділ земельних відносин, комунальної власності, житлово– комунального господарства, інфраструктури
4. Головний розпорядник коштів Великосеверинівська сільська рада, фінансовий відділ Великосеверинівської сільської
5. Відповідальний виконавець програми Великосеверинівська сільська рада, фінансовий відділ Великосеверинівської сільської ради, житлово-комунальні підприємства Великосеверинівської сільської ради
6. Учасники програми Великосеверинівська сільська рада, фінансовий відділ Великосеверинівської сільської ради, житлово-комунальні підприємства Великосеверинівської сільської ради
7. Термін реалізації Програми 2024-2026 роки
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього 5000,0 тис . грн.
  у тому числі:  
  коштів місцевого бюджету 5000,0 тис.грн.
  коштів інших джерел

_____________________________________________

*Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до бюджету впродовж терміну дії Програми