Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану на 2023 -2025 роки

ПРОГРАМА надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану на 2023 -2025 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 
Великосеверинівської сільської ради

«29» червня   2023 року №1346

ПАСПОРТ

Програми надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану на 2023 – 2025 роки

1. Повна назва Програми «Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану на 2023 – 2025 роки»
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми Бюджетний кодекс України, Закон України від 24.02.2022 р. № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про поховання та похоронну справу», постанови КМУ від 31 січня 2007 р. № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», від 11.03.2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»
3. Розробник Програми Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я  сільської ради
4. Учасники програми Структурні підрозділи сільської ради, громадські організації, комунальні підприємства територіальної громади, благодійні фонди
5. Відповідальні виконавці Програми Великосеверинівська сільська рада
6. Головна мета Програми Забезпечення підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб; зниження рівня соціальної напруженості в суспільстві та забезпечення на місцевому рівні неконфліктну інтеграцію переселених громадян у суспільстві; забезпечити інтеграцію переселених громадян до складу сільської територіальної громади та забезпечення належних умов тимчасового проживання.
7. Термін реалізації Програми 2023– 2025 роки
8. Обсяг фінансових ресурсів  для реалізації програми 600,0  тис.грн. 1

_____________________________________________

1 Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до сільського бюджету впродовж терміну дії Програми.