Програма «Питна вода Великосеверинівської сільської ради» на 2021-2023 роки

ПРОГРАМА  «Питна вода Великосеверинівської сільської ради» на 2021-2023 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Великосеверинівської сільської ради

«28» грудня  2020 року №86

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

1. Ініціатор розроблення програми Великосеверинівська сільська рада
2. Розробник програми Відділ земельних відносин, комунальної власності, житлово – комунального господарства, інфраструктури та економічного розвитку Великосеверинівської сільської ради
3. Співрозробники програми 
4. Відповідальний виконавець програми Відділ земельних відносин, комунальної власності, житлово – комунального господарства, інфраструктури та економічного розвитку Великосеверинівської сільської ради
5. Терміни реалізації програми 2021-2023 роки
6. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм ) Державний, місцевий бюджети
7. Загальний (прогнозний) обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього,

у тому числі:

25520,0 тис. грн.
кошти державного бюджету 22500,0 тис.грн.
кошти бюджету місцевого самоврядування 3020,0тис.грн.
Основні джерела фінансування програми Реалізація програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів. Крім того, прогнозується залучення коштів за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством