Програма управління майном комунальної форми власності Великосеверинівської сільської ради на 2024-2026 роки

ПРОГРАМА  управління майном комунальної форми власності Великосеверинівської сільської ради на 2024-2026 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 
Великосеверинівської сільської ради

«22» грудня  2023 року №1440

 1. ПАСПОРТ

  Програми  управління майном комунальної форми власності

  Великосеверинівської сільської ради на 2024-2026  роки

   

  1. Ініціатор розроблення програми

   

  Великосеверинівська сільська рада
  2. Розробник програми Відділ  земельних  відносин, комунальної власності, інфраструктури та житлово–комунального господарства Великосеверинівської сільської ради
  3. Співрозробники програми (у разі наявності) Фінансовий відділ Великосеверинівської сільської ради
  4. Головний розпорядник коштів Великосеверинівська сільська рада
  5. Відповідальний виконавець програми
  6. Учасники програми
  7. Термін реалізації програми 2024-2026
  8. Етапи виконання програми (для довгострокових програм)
  9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього 210,0 тис.грн.
  у тому числі:
  9.1. коштів місцевого бюджету 210,0 тис.грн.
  9.2. коштів інших джерел