Програма управління майном комунальної форми власності Великосеверинівської сільської ради на 2021-2023 роки

ПРОГРАМА  управління майном комунальної форми власності Великосеверинівської сільської ради на 2021-2023 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 
Великосеверинівської сільської ради

«28» грудня  2020 року №85

  1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1. Ініціатор розроблення програми Великосеверинівська сільська рада
2. Дата, номер і назва розпорядження голови облдержадміністрації про розроблення програми Закону України «Про передачу об’єктів  права  державної  та комунальної власності»,   Закону   України   «Про   оренду   державного   та комунального   майна»
3. Розробник програми Відділ  земельних  відносин, комунальної власності, житлово–комунального господарства, інфраструктури та економічного розвитку Великосеверинівської сільської ради
4. Співрозробники програми
5. Відповідальний виконавець програми Відділ  земельних  відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та економічного розвитку Великосеверинівської сільської ради
6. Учасники програми Відділ  земельних  відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та економічного розвитку Великосеверинівської сільської ради
7. Терміни реалізації програми 2021-2023 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм )  Місцевий бюджет
9. Загальний (прогнозний) обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього,

у тому числі:

160,0 тис.грн.
кошти державного бюджету
кошти бюджету місцевого самоврядування 160,0тис.грн.
Основні джерела фінансування програми Реалізація програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету