Гендерна рівність

16.04.2018

У квітні 2017 року розпорядженням Кабінету Міністрів України 229-р затверджено Концепцію Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків до 2021 року, метою якої є удосконалення механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства та впровадження європейських стандартів рівності. Участь жінок на ринку праці є джерелом їх економічної незалежності, дає їм право на соціальне і пенсійне забезпечення, а також відкриває нові можливості для розвитку особистості.

гендерна рівність

Враховуючи той факт, що жінки становлять 54 відсотки від загальної кількості населення України, реалізація потенціалу жінок є суттєвою умовою сталого розвитку країни.

При цьому слід врахувати, що виклики останнього часу, пов’язані із військовим конфліктом на сході України в економіці, обумовлюють як поглиблення диспропорцій на ринку праці, так і виникнення додаткових груп ризику на ринку праці. Це, насамперед, внутрішньо переміщені особи, учасники АТО, особи з інвалідністю та трудові мігранти.

Отже, активізація зусиль щодо посилення соціального захисту, людського розвитку, захисту прав громадян на всіх рівнях управління – запорука зміцнення економічного потенціалу України, забезпечення соціально-політичної стабільності в суспільстві та міжнародної конкурентоздатності.