Пенсія у зв’язку з втратою годувальника для членів сім’ї осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

02.07.2024

За Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” непрацездатні члени сім’ї осіб, зниклих безвісти за особливих обставин мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, до яких належать:

 • чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;
 • діти, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;
 • діти, які навчаються за денною формою навчання до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти – до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні;
 • пасинок і падчерка мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника нарівні з рідними дітьми, якщо вони не одержували аліментів від батьків;
 • усиновлені діти;
 • чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) годувальника до досягнення нею (ними) 8 років.

Право на отримання пенсії виникає через один місяць з дня внесення інформації про безвісне зникнення особи до Єдиного реєстру досудових розслідувань або до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Пенсія призначається незалежно від тривалості страхового стажу у особи зниклої безвісти за особливих обставин.

За призначенням пенсії у зв’язку з втратою годувальника необхідно звернутися із заявою та необхідними документами до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Зробити це можна також онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або через портал державних послуг Дія. У випадку подання заяви онлайн, до неї потрібно додати скановані копії оригіналів документів.

До заяви потрібно додати такі документи:

 • витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
 • копію документів, які підтверджують родинні стосунки;
 • копію документу про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків як заявнику, так і зниклому безвісти годувальнику (за наявності);
 • копію документу про місце проживання (реєстрації).

Витяг із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин – є одним з основних документів, без якого пенсію у зв’язку з втратою годувальника не призначать.  

Розмір пенсії складає:

 • на одну особу – 50 % пенсії за віком зниклого безвісти годувальника;
 • на двох та більше – 100 % пенсії за віком зниклого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника за особу, зниклу безвісти за особливих обставин, нараховується за весь час, протягом якого така особа зберігає правовий статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин.

Виплата пенсії припиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, відмітки про встановлення місця перебування, місця поховання чи місцезнаходження останків особи, зниклої безвісти або зниклої безвісти за особливих обставин.

Нормативно-правова база:

Закон України “Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин” (розділ IX Прикінцевих та перехідних положень).

Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України 25 листопада 2005 року № 22-1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за № 1566/11846.

ГО Український центр захисту прав людини