Пошкоджена пломба на лічильнику, як діяти

14.01.2022

Про це йдеться на сайті БПД. Споживач електричної енергії, відповідно до  Правил роздрібного ринку електричної енергії, має наступні обов’язки:

  • забезпечувати безперешкодний доступ представникам електропостачальника або оператора системи після пред’явлення ними службових посвідчень до лічильників електричної енергії, для візуального або автоматизованого зняття показів розрахункових засобів комерційного обліку;
  • забезпечувати збереження і цілісність установлених на його території або у його приміщенні розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії та пломб (відбитків їх тавр) відповідно до акту про пломбування;

У разі пошкодження або викрадення приладів обліку електричної енергії внаслідок дій або бездіяльності споживача, їх ремонт, заміну, встановлення засобів вимірювальної техніки і технічну перевірку здійснюють за рахунок споживача.

Що  робити, якщо виявлено пошкодження пломби засобу обліку електроенергії?

При виявленні пошкодження пломби в присутності споживача складається  Акт про порушення. Факт порушення фіксується  в схемі, яка є додатком № 1 до Акту про порушення. Акт підписується трьома представниками підрозділу, двома свідками та споживачем, за наявності заперечень вони зазначаються в даному акті.

Якщо споживач порушив вимоги Правил роздрібного ринку електричної енергії або умов договору з постачальником електричної енергії, постачальник послуг, щодо якого було вчинено порушення, складає у довільній формі претензію та подає її споживачу, який вчинив порушення.

У разі заподіяння споживачем збитків у претензії зазначаються підстави та розмір нарахованих збитків.

Споживач електричної енергії протягом 30 календарних днів з дати отримання претензії має усунути порушення та відшкодувати збитки, завдані постачальнику електричної енергії, яким було подано претензію, та повідомити про це іншу сторону або надати йому обґрунтовану відмову щодо задоволення його претензій повністю або частково.

До відмови щодо задоволення претензії споживач може додати документи, які підтверджують вину іншої сторони або відсутність своєї вини. Протягом розгляду претензії споживач зобов’язаний на запит іншої сторони надавати уточнюючу інформацію та документи, необхідні для розгляду претензії.

Якщо споживач не надає відповідь на претензію постачальника електричної енергії у встановлений строк або незгоди зі змістом відповіді, постачальник має право звернутись до енергетичного омбудсмена, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, Антимонопольного комітету України відповідно до компетенції та/або до суду.

 Олена Назаренко, фахівець Оріхівського бюро правової допомоги