Реабілітація дітей з інвалідністю

13.02.2020

З метою забезпечення дітей з інвалідністю реабілітаційними заходами Кабінетом Міністрів України 04 грудня 2019 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 994 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року № 309”. Ці зміни дають можливість забезпечити за принципом “гроші ходять за людиною” заходами з реабілітації дітей з інвалідністю не лише внаслідок дитячого церебрального паралічу, а також з іншими захворюваннями, тобто дозволить охопити більш ширшу аудиторію дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, які потребують допомоги.
Для забезпечення реабілітаційними заходами один із батьків дитини чи її законний представник подає за місцем проживання до управління соціального захисту населення (далі – управління) заяву про направлення дитини до реабілітаційної установи із зазначенням інформації про обрану реабілітаційну установу разом з копіями:
– паспорта громадянина України та/або свідоцтва про народження, та/або іншого документа, що посвідчує особу дитини;
– індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;
– виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о).
Далі управління перевіряє наявність документів, поданих відповідно до Порядку, забезпечує ведення обліку дітей з інвалідністю, які в порядку черговості направляються на здійснення реабілітаційних заходів та ознайомлює одного з батьків дитини чи її законного представника з переліком реабілітаційних установ, до яких такі особи можуть звернутися з питань забезпечення дитини реабілітаційними заходами.
Реабілітаційні заходи можуть надаватися як у стаціонарі, так і амбулаторно.
Гранична вартість реабілітаційних заходів не перевищує для однієї дитини, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I та II ступеня – 16 тис. грн., III ступеня – 25 тис.грн.
Під час здійснення реабілітаційних заходів у стаціонарі їх гранична вартість може включати вартість проживання та харчування дитини, одного з батьків дитини чи її законного представника. Під час здійснення реабілітаційних заходів амбулаторно у граничну вартість можуть включатися витрати на харчування дитини, одного з батьків дитини чи її законного представника.
Реабілітаційні заходи в межах їх граничної вартості можуть бути надані одній дитині декілька разів протягом бюджетного року.
Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I, II, III ступеня, збільшується на 50 відсотків для кожного ступеня.
Перелік реабілітаційних установ формується Фондом соціального захисту інвалідів (далі – Фонд) згідно із заявницьким принципом реабілітаційної установи, який постійно оновлюється.
Перелік реабілітаційних установ оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Мінсоцполітики, Фонду, департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації за посиланням (http://www.ispf.gov.ua/ShowPage.aspx?PageID=269).
Запрошуємо батьків дітей з інвалідністю звертатись до управлінь соціального захисту населення за місцем проживання для здійснення заходів із реабілітації дітей з інвалідністю (в порядку черговості).
Крім цього!!! На сьогодні діти та дорослі з інвалідністю (усіх нозологічних форм захворювання) можуть бути забезпечені реабілітаційними послугами відповідно до Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 80.
Даний Порядок визначає механізм надання особам з інвалідністю та/або дітям з інвалідністю, та/або дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою попередження інвалідності), послуг із комплексної реабілітації (абілітації) в реабілітаційних установах комунальної та державної форми власності.
За більш детальною інформацією звертатися в департамент соціального захисту населення облдержадміністрації за адресою: вул. В.Чорновола, буд. 38, м. Кропивницький, каб. №9, тел. 32 23 60.