Рейтинговий, конкурсний, мінімальний, прохідний бал: як розібратись вступнику

11.07.2024

Вступники на бакалаврат стикаються з кількома поняттями балів: тестовий, рейтинговий, мінімальний, конкурсний, прохідний. ОСВІТА.UA  пропонує розібратись, чим вони відрізняються і як оперувати цими поняттями без ризику заплутатись і неправильно зрозуміти.

Тестовий бал

Тестові бали отримують усі вступники, які складали національний мультипредметний тест з чотирьох предметів. Загальна кількість правильно наданих відповідей за кожен предметний блок і становить тестові бали з чотирьох предметів.

Рейтинговий бал

Для участі у конкурсному відборі до закладів вищої освіти вступникам знадобляться рейтингові бали, тобто тестові бали, переведені за допомогою спеціальних таблиць переведення, які щороку затверджує Міністерство освіти і науки у Порядку прийому на навчання до закладів вищої освіти.

Рейтингові бали передбачають шкалювання від 100 (мінімально можливий для участі у конкурсному відборі цьогоріч) до 200 балів.

Для того щоб отримати мінімальні 100 рейтингових балів, вступник має подолати «поріг», тобто набрати мінімально можливу кількість тестових балів.  У 2024 році такий поріг становить 15% правильних відповідей з кожного предмета НМТ.

Конкурсний бал

Для розрахунку конкурсного бала, який буде використаний для вступу, використовуються рейтингові бали з кожного предмета НМТ, які множаться на вагові коефіцієнти, які затверджує МОН. Також у формулі конкурсного бала за наявності підстав враховують бали за творчий конкурсбакалаврське ЄФВВгалузевий та регіональний коефіцієнти, бали за успішне закінчення підготовчих курсів закладу вищої освіти тощо.

Прохідний бал

Прохідний бал на бюджет відображає мінімальну кількість балів, які потрібно набрати, щоб мати можливість конкурувати за місце на бюджеті у конкретному році.

Прохідний бал на бюджет формується по широкому конкурсу, з урахуванням усіх абітурієнтів, які подали заяви на певну спеціальність.

Ця сукупність поданих заяв  в усі заклади вищої освіти формує так званий широкий рейтинговий список.

Наприклад, у списку 1000 абітурієнтів, які планують вступати на певну спеціальність. А державне замовлення на всю країну становить 560 бюджетних місць.

Значить, перші 560 вступників у рейтинговому списку з найвищими балами вступлять на бюджет. А рейтинговий бал останньої людини , яка отримає бюджет з цього списку, і буде прохідним балом на бюджет у цьому році.

Кожного року прохідний бал може дещо змінюватись, але основні тенденції зберігаються.

Для того щоб зорієнтуватись у своїх шансах на вступ на конкретну спеціальність у визначений виш, вступники можуть вивчити статистику щодо прохідних балів за чотири попередні роки, з 2020 року, яку надає інформаційна система Вступ. ОСВІТА.UA.

За допомогою статистики абітурієнти можуть спрогнозувати орієнтовний прохідний бал та зрозуміти, наскільки високими є їхні можливості вступу.

Для ознайомлення зі статистикою необхідно обрати заклад вищої освіти, наприклад КНУ ім. Шевченка, і послідовно зайти у вкладки статистики минулих років: 2023202220212020 й прослідкувати динаміку зростання чи зниження прохідного балу на бюджет.

Тут же можна переглянути статистику за кожною окремою спеціальністю, за кожною підставою вступу тощо.

Мінімальний бал для вступу на бюджет

Прохідний бал не слід плутати з мінімально можливим для вступу. Для усіх спеціальностей, крім винятків, мінімальний конкурсний бал для допуску в конкурсному відборі визначає заклад освіти у своїх Правилах прийому.

Але існує певний перелік спеціальностей, мінімальний конкурсний бал  для вступу на які визначається Міністерством освіти і науки.

Зокрема, у 2024 році для спеціальностей «Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія», «Фармація, промислова фармація» галузі знань «Охорона здоров’я», спеціальностей «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародне право», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» конкурсний бал для вступу і на контракт, і на бюджет не може бути менше ніж 150 балів.

Для всіх інших абітурієнтів конкурсний бал для вступу на бюджет на основі повної загальної середньої освіти не може бути меншим, ніж 130 балів. Ця вимога не розповсюджується лише на дітей загиблих захисників України.

ОСВІТА.UA