УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
IX СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 22/12/2017 року №324 Велика Северинка
Про затвердження Статуту Комунального закладу «Великосеверинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Позашкільний центр»

Відповідно до Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-ІV із внесеними до нього змінами, Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI із внесеними до нього змінами, Законів України: «Про освіту» в редакції від 05.09.2017 № 2145-VIII, від 11.07.2001 № 2628-III «Про дошкільну освіту» змінами із змінами, внесеними згідно із Законами № 2905-III від 20.12.2001, ВВР, 2002, № 12-13, ст.92 № 380-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.86 № 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250, Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в редакції від 26.11.2015 №835-VIII, Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 із внесеними до нього змінами, наказів: Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 № 257 «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 778, рішення п’ятнадцятої сесії сьомого скликання Кіровоградської районної ради від 06 грудня 2017 року №266 «Про вихід зі складу засновників та передачу закладу загальної середньої освіти до комунальної власності Великосеверинівської об’єднаної територіальної громади», рішення Великосеверинівської сільської ради від 27 жовтня 2017 року №182 «Про прийняття закладів освіти безоплатно з спільної власності територіальних громад сіл Кіровоградського району до комунальної власності Великосеверинівської сільської ради»,

  1. Перейменувати комунальний заклад «Великосеверинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Кіровоградської районної ради Кіровоградської області в Комунальний заклад «Великосеверинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Позашкільний центр» Великосеверинівської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області.

  2. Затвердити Статут Комунального закладу «Великосеверинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Позашкільний центр» (додається).

  3. Доручити начальнику відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради Побережець Оксані Сергіївні:

    3.1. Подати на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку Статут комунального закладу «Великосеверинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Позашкільний центр»,  затверджений цим рішенням.

    3.2. Розробити Положення Про  конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти   відповідно до абзаців 1-4 частини 2 статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про освіту».

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я та соціального захисту.

Сільський голова С.ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Статут