УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
IX СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 22/12/2017 року №325 Велика Северинка
Про затвердження Статутів Великосеверинівського закладу дошкільної освіти загального типу «Сонечко», Оситнязького закладу дошкільної освіти загального типу «Сонечко» у новій редакції

Відповідно до Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-ІV із внесеними до нього змінами, Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI із внесеними до нього змінами, Законів України: «Про освіту» в редакції від 05.09.2017 № 2145-VIII, від 11.07.2001 № 2628-III «Про дошкільну освіту» із внесеними до нього змінами, Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в редакції від 26.11.2015 №835-VIII, Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 із внесеними до нього змінами, наказів: Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 № 257 «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу», рішення чотирнадцятої сесії Кіровоградської районної ради сьомого скликання від «19» вересня 2017 року № 250 «Про передачу дошкільних навчальних закладів із спільної власності територіальних громад сіл Кіровоградського району до комунальної власності Великосеверинівської об’єднаної територіальної громади

1. Затвердити Статут Великосеверинівського закладу дошкільної освіти загального типу «Сонечко» у новій редакції (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення сесії Великосеверинівської сільської ради від 23 грудня 2005 року  № 427.

3. Затвердити Статут Оситнязького закладу дошкільної освіти загального типу «Сонечко» у новій редакції (додається).

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення сесії Оситнязької сільської ради від 17 вересня 2007 року № 97.

5. Доручити начальнику відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверинівської сільської ради Побережець Оксані Сергіївні провести державну реєстрацію Статутів Великосеверинівського закладу дошкільної освіти загального типу «Сонечко», Оситнязького закладу дошкільної освіти загального типу «Сонечко» у новій редакції, затверджені цим рішенням, в установленому законодавством порядку.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я та соціального захисту.

Сільський голова С.ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Статут Великосеверинівського закладу дошкільної освіти загального типу «Сонечко»
СтатутСтатут Оситнязького закладу дошкільної освіти загального типу «Сонечко»