УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVІ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 25/06/2018 року №481 Велика Северинка
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом зміни цільового призначення гр. Мхитаряну Марату Грачковичу

Відповідно пп.34, п. 2 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст.12,20,90,91,125,126 Земельного кодексу України, ст.19,50 Закону України “Про землеустрій”, та розглянувши наданий проект

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом зміни цільового призначення для розміщення промислового підприємства (асфальтний завод) загальною площею 0,6731 га, із земель сільськогосподарського призначення, вид угідь – пасовища, код             КВЦПЗ 01.03, що перебуває у власності гр. Мхитаряна Марата Грачковича,  в тому числі по угіддям:  0,6731 га – для розміщення промислового підприємства (асфальтний завод) гр. Мхитаряна Марата Грачковича в   с. Підгайці, Кіровоградського району, Кіровоградської області.

2.Змінити цільове призначення земельної ділянки, яка перебуває у власності гр. Мхитаряна Марата Грачковича, кадастровий номер 3522581200:57:000:1085, розташованою за адресою с. Підгайці, Кіровоградського району Кіровоградської області, із земель сільськогосподарського призначення, вид угідь – пасовища, код КВЦПЗ 01.03 для ведення особистого селянського господарства до земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, вид угідь – пасовища, код КВЦПЗ 11.02 для розміщення  та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості під розміщення промислового підприємства (асфальтний завод).

3.Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь (пасовища), на земельній ділянці, що перебуває у приватній власності гр. Мхитаряна Марата Грачковича для розміщення промислового підприємства (асфальтний завод) на території с. Підгайці Великосеверинівської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області який складає 12 229,00 тис. грн (дванадцять тисяч двісті двадцять дев’ять грн. 00 копійок).

4.Забов’язати гр. Мхитаряна Марата Грачковича провести оплату у розмірі 12 229,00 тис. грн (дванадцять тисяч двісті двадцять дев’ять грн. 00 копійок) відповідно до розрахунку розміру втрат сільськогосподарського виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських угідь (пасовища) на земельній ділянці, що перебуває у приватній власності гр. Мхитаряна Марата Грачковича для розміщення промислового підприємства (асфальтний завод) на території с. Підгайці Великосеверинівської сільської ради в двомісячний   термін   з дати затвердження даного проекту.

5.Забов”язати гр. Мхитаряна Марата Грачковича зареєструвати речове право на земельну ділянку та надати копію реєстраційного документа до виконкому Великосеверинівської сільської ради.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова С.ЛЕВЧЕНКО