УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 10/10/2018 року №530 Велика Северинка
Про внесення змін до статуту КЗ «Великосеверинівська ЗШ І-ІІІ ступенів, Позашкільний центр»

Відповідно до Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-ІV із внесеними до нього змінами, Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI із внесеними до нього змінами, Законів України: «Про освіту» в редакції від 05.09.2017 № 2145-VIII, клопотання директора КЗ «Великосеверинівська ЗШ І-ІІІ ступенів, Позашкільний центр» та заслухавши інформацію сільського голови Левченка С.В.,

1.Внести зміни до статуту КЗ «Великосеверинівська ЗШ І-ІІІ ступенів, Позашкільний центр», а саме:

1.1.Викласти п.1.16. Статуту в новій редакції: «1.16.Заступники директора КЗ «Великосеверинівська ЗШ І-ІІІ ступенів, Позашкільний центр», завідувач філії, його заступники, завідувач Позашкільного центру призначаються на посади та звільняються з посад керівником КЗ «Великосеверинівська ЗШ І-ІІІ ступенів, Позашкільний центр».

1.2.Викласти п.1.17. Статуту в новій редакції: «1.17.Оплата праці директора КЗ «Великосеверинівська ЗШ І-ІІІ ступенів, Позашкільний центр», завідувача філії, їх заступників, завідувача Позашкільного центру здійснюється у відповідності до діючих Тарифних розрядів».

1.3.Викласти п.2.28, 2.28.1 Статуту в новій редакції: «2.28.На базі КЗ «Великосеверинівська ЗШ І-ІІІ ступенів, Позашкільний центр» діє система гуртків, секцій, клубів, культурно освітніх, спортивно-оздоровчих та науково-пошукових об’єднань за інтересами, які формують Позашкільний центр (далі ПЦ). 2.28.1. Безпосереднє керівництво ПЦ здійснює завідувач (в штатному розписі – заступник директора ПЦ).

1.4.Викласти п.4.7, 4.7.6 Статуту в новій редакції: «Директор КЗ «Великосеверинівська ЗШ І-ІІІ ступенів, Позашкільний центр»: п.4.7.6.Призначає на посади заступників директора КЗ «Великосеверинівська ЗШ І-ІІІ ступенів, Позашкільний центр», завідувача філії, його заступників, завідувача Позашкільним центром, інших педагогічних працівників.»

2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова С.ЛЕВЧЕНКО