УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XХІ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 14/11/2018 року №592 Велика Северинка
Про приєднання до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад

Відповідно до статті 12 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», статті 26, частина 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, проголошену Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 1979 року, з метою сприяння реалізації механізмів для досягнення рівності можливостей жінок і чоловіків у житті місцевої громади Великосеверинівської ОТГ

1.Приєднатися до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад (додається).

2.Доручити сільському голові в особі Левченка С.В. підписати Європейську Хартію рівності жінок і чоловіків у житті місцевої громади.

3.Керуючому справами виконавчого комітету, начальнику загального відділу сільської ради Губській О.М. подати у встановленому порядку заяву про приєднання до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад.

4.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова С.ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Додатки