УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XХІV СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 18/12/2018 року №637 Велика Северинка
Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2019 рік

На підставі статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 77 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", рішення Кіровоградської обласної ради від 11 грудня 2018 року № 598 «Про обласний бюджет на 2019 рік»

1.Визначити на 2019 рік:

доходи бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 17 758 000 грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету – у сумі 17 658 000 грн. та доходи спеціального фонду бюджету – у сумі 100 000 грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 17 758 000 грн., у тому числі видатки загального фонду– у сумі 17 658 000 грн. та видатки спеціального фонду– у сумі 100 000 грн.;

профіцит за загальним фондом бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 300 000 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 300 000 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади у розмірі 7 103 грн., що становить 0,04 відсотка видатків загального фонду, визначених цим пунктом.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3.Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4.Затвердити на 2019 рік розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, який здійснено відповідно до визначеного обласною державною адміністрацією порядку.

5.Надати сільській раді право протягом 2019 року у період між сесіями сільської ради:

        -затверджувати з наступним внесенням змін до рішення сільської ради про бюджет об’єднаної територіальної громади розподіл та перерозподіл міжбюджетних трансфертів, а саме:

субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам;

субвенцій з інших місцевих бюджетів, що передаються бюджету об’єднаної територіальної громади;

-затверджувати за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій – дотацій з бюджетів інших рівнів.

6.Затвердити на 2019 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку об’єднаної територіальної громади, згідно з додатком 5 до цього рішення.

7.Надати право сільській раді затверджувати в установленому порядку зміни та доповнення до зазначених переліків об’єктів і заходів, обсягів їх фінансування та співфінансування з подальшим затвердженням сільською радою.

8.Затвердити у складі видатків бюджету об’єднаної територіальної громади кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 1 955 160 грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.

9.Установити, що у загальному фонді бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік:

1)до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2)джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України;

3)джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

10.Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік:

1)у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених пунктами 10, 11 частини першої цієї статті);

2)у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 та частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України;

3)у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України.

11.Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету об’єднаної територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплату енергосервісу;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування.

12.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету об’єднаної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного періоду.

13.Головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади забезпечити:

1)затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням, відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України;

2)здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі, відповідно до пункту 7 частини п’ятої статті 22 Бюджетного кодексу України;

3)доступність інформації про бюджет об’єднаної територіальної громади відповідно до частини п’ятої статті 28 Бюджетного кодексу України, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням та змінами до нього, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4)під час складання та затвердження кошторисів, планів використання бюджетних коштів – в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

5)у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

14.Сільській раді за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій здійснювати:

1)перерозподіл видатків бюджету об’єднаної територіальної громади за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів, відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України;

2)передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України.

15.Доручити виконавчому комітету сільської ради здійснити оприлюднення цього рішення у друкованих засобах масової інформації в десятиденний строк з дня його прийняття, відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

16.Рішення “Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2019 рік” набирає чинності з 01 січня 2019 року.

15.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

Сільський голова С.ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Додатки