УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XХХІ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 23/04/2019 року №793 Велика Северинка
Про надання дозволу на розробку містобудівної документації

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись пунктом 3 статті 10,статтею 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», Наказом Мінрегіонбуду України від 16.11.2011 року № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», розглянувши заяву гр. Нетиса Віталія Юрійовича,

1.Надати дозвіл на розробку містобудівної документації «Детальний план території (0,8500 га) для будівництва та обслуговування об’єктів торгівлі зі сходу – земельна ділянка приватної власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 3522581200:51:006:0020, з півдня – земельні ділянки приватної власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастрові номери 3522581200:51:006:0016, 3522581200:51:006:0017 та земельна ділянка комунальної власності , із заходу –землі комунальної власності для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води, кадастровий номер 3522581200:51:006:0019,  з півночі – вул. Миру  у селі Велика Северинка Кропивницького району Кіровоградської області» (далі – детальний план території).

2.Виступити замовником розроблення детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 0,8500 га, розташованої в межах Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області, в межах населеного пункту с.Велика Северинка, для будівництва та обслуговування об’єктів торгівлі (далі – Замовник).

3.Фінансування робіт із розроблення містобудівної документації здійснити за рахунок коштів гр. Нетиса Віталія Юрійовича або інших джерел, не заборонених законодавством (далі – Інвестор).

4.Великосеверинівській сільській раді:

4.1. Визначити, за погодженням з Інвестором, організацію – розробника детального плану території, з відповідним кваліфікаційним сертифікатом на виконання робіт з розроблення містобудівної документації (далі – Розробник).

 4.2. Підготувати та надати вихідні дані Нетису Віталію Юрійовичу на розробку детального плану території.

4.3. Розроблений проект детального плану території винести на розгляд архітектурно-містобудівної ради при відділі регіонального розвитку, містобудування архітектури та житлово – комунального господарства Кропивницької районної державної адміністрації.

5.Рекомендувати Великосеверинівській сільській раді спільно з Інвестором:

5.1. Оприлюднити прийняте рішення щодо розроблення детального плану території відповідно до чинного законодавства.

5.2. Забезпечити оприлюднення проекту детального плану території та доступність громадськості до матеріалів містобудівної документації відповідно до чинного законодавства.

5.3. Організувати та провести процедуру громадських слухань щодо розгляду та врахування громадських інтересів при обговоренні проекту детального плану території.

5.4. Після завершення розроблення детального плану території подати його на затвердження виконавчого комітету Великосеверинівської сільської ради.

6.Укласти трьохсторонній договір між Замовником, Інвестором та Розробником про розроблення детального плану території, вказаного в пункті 1 даного рішення.

7.Великосеверинівській сільській раді при проведенні коригування генерального плану с. Велика Северинка, Кропивницького району, Кіровоградської області врахувати матеріали детального плану території, зазначеного у пункті 1 даного рішення.

8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова С.ЛЕВЧЕНКО