УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
III СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 11/07/2017 року №92 Велика Северинка
Про сільський бюджет об’єднаної територіальної громади на 2017 рік

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та п.2 п. п 2) п. 6 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України від 20 грудня 2016 року № 1789­VIII, п.6 Прикінцевих положень Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 5 лютого 2015 року № 157­VIII зі змінами та доповненнями,

 1. Внести зміни до рішення «Про сільський бюджет на 2017 рік» від 23 грудня 2016 року № 466, виклавши його в наступній редакції:
 2. «Визначити на 2017 рік:

– доходи сільського бюджету у сумі 8 360 263,45 грн., в тому числі доходи

загального фонду сільського бюджету 7 556 101 грн., спеціального фонду сільського бюджету 804 162,45 грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;

– видатки сільського бюджету у сумі 11 581617,85 грн., в тому числі видатки

загального фонду сільського бюджету 7 780 761 грн., видатки спеціального

фонду сільського бюджету 3 800 856,85 грн. згідно додатку 3 до цього рішення;

– дефіцит сільського бюджету у сумі 3 221 354,40 грн., в тому числі загального фонду 224 660 грн., спеціального фонду 2 996 694,40 грн., згідно з додатком 2 до цього рішення.

 1. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 5750 грн.
 2. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде

здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до

цього рішення.

 1. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду

сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

 • оплата праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 • поточні трансферти населенню;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам;
 • забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
 • оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.
 1. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 6 828 690 грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.
 1. Затвердити розподіл субвенції з сільського бюджету Державному бюджету на виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку регіонів у 2017 році в сумі 20 000 грн. згідно з додатком 6 до цього рішення.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету,пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

Право на укладання угод про отримання позичок надати сільському голові.

9. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 1. Установити, що в загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік: до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України в сумі 7 556 101 грн.
 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік в частині фінансування є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України в сумі 804 162,45 грн.
 2. Надати сільському голові право:

у процесі виконання сільського бюджету у виняткових випадках за погодженням з постійною комісією сільської ради з комісії з питань планування, фінансів, бюджету , соціально-економічного розвитку та інвестицій:

1) відповідно до обґрунтованих розрахунків по бюджетній установі сільського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією у межах загального фонду бюджетних призначень цієї установи (крім збільшення бюджетних призначень на оплату праці працівників бюджетних установ), з наступним затвердженням зазначеного перерозподілу рішенням сільської ради;

2) після прийняття нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України на виконання Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік» та інших законодавчо-регуляторних актів затверджувати дотації, субвенції з бюджетів інших рівнів, з наступним затвердженням рішенням сільської ради;

3) вносити зміни до затверджених переліків об’єктів по бюджету розвитку – в частині видатків на придбання обладнання, будівництво (реконструкцію об’єктів), обсягів їх фінансування та співфінансування з наступним затвердженням рішенням сільської ради.

 1. Додатки 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною і публікуються разом з даним рішенням сільської ради.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з комісії з питань планування, фінансів, бюджету , соціально-економічного розвитку та інвестицій.

 

 

Сільський голова С.ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4
Додаток 6