УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XХХV СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 20/09/2019 року №927 Велика Северинка
Про затвердження Програми забезпечення соціальним житлом та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2019-2021 роки

Керуючись законами України « Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Указом Президента України від 16 грудня 2011 року №1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року №682 «Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», з метою реалізації державної політики щодо забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа соціальним та впорядкованим житлом,

1. Затвердити Програму забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2019-2021 роки (далі – програма) (додається).
2. Службі у справах дітей та соціального захисту населення сільської ради забезпечити виконання Програми відповідно до встановлених термінів.
3. Фінансово-економічному відділу сільської ради під час формування показників місцевих бюджетів передбачити видатки на виконання Програми, а також залучати кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я та соціального захисту сільської ради.

Сільський голова С.ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Програма