УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 28/01/2021 року№10
Про направлення до суду подання про призначення ХХХХХХ опікуном над братом ХХХХХХХХ

Керуючись підпунктом 4, пунктом б, частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 1, статті 60 Цивільного Кодексу України, розглянувши заяву ХХХХХХХХХХХ від ХХХХХХХХ №ХХ щодо надання дозволу на оформлення опіки над братом ХХХХХХХХХХХХ, який за рішенням суду визнаний недієздатним та у зв’язку зі смертю опікуна ХХХХХХХХХХ та враховуючи рішення опікунської ради виконавчого комітету Великосеверинівської сільської ради (протокол засідання від 15 січня 2021 року № 1 ),

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1. Затвердити текст подання про призначення ХХХХХХХХХХХХ,ХХХХХ року народження, місце реєстрації вул. ХХХХХХ, Х, с. ХХХХХХХХ Кропивницького району, опікуном над братом ХХХХХХХХХ, ХХХХХ року народження, який за рішенням суду від ХХХХХХроку №ХХХХХ визнаний недієздатним та направити його до Кіровоградського районного суду Кіровоградської області.
2. Контроль за виконанням даногорішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету, начальника загального відділу сільської ради Губську О.М.

 

 

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО