УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 12/10/2021 року №107
Про відмову у наданні дозволу на вчинення правочину

Відповідно до ст. 41, 47 Конституції України, ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 17,18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей», керуючись ст.ст. 30, 31, 242, п.6 ст. 203, п.1 ст.405 Цивільного кодексу України, п. 4 ст. 9, п.1 ст. 156 Житлового кодексу УРСР, п. 2 ст. 59, ст.176, абз. 7, п. 5 та п.4 ст.177 Сімейного кодексу України, п.п. 66, 67 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», враховуючи рішення Комісії з питань захисту прав дитина виконавчого комітету Великосеверинівської сільської ради (витяг з протоколу комісії від 08.10.2021 року № 10) та з метою захисту прав та законних інтересів неповнолітніх дітей:

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1. Відмовити у наданні дозволу гр. Колісник Вікторії Сергіївні, 16.10.1994 р.н. на вчинення правочину, а саме: укладення договору дарування будинку, земельної ділянки та прилеглих споруд, які розташовані за адресою вул. ХХХХХ,  с. ХХХХХХ, Кропивницький район, Кіровоградська область, право користуванням яким мають малолітні діти ХХХХХХХХХХ та неповнолітня особа ХХХХХХХ, ХХХХХ р.н. оскільки вчинення даного правочину призведе до звуження обсягу існуючих майнових прав дітей та порушення охоронюваних законом інтересів.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника служби у справах дітей Хайнацьку Ю.Ю.

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО