УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 30/01/2020 року№11
Про створення пункту збору Великосеверинівської сільської ради, організацію оповіщення збору і відправки мобілізаційних ресурсів під час мобілізації, в особливий період

Відповідно статті 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 43 Закону України « Про військовий обов’язок і військову службу» , статті 18 Закону України в «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» з метою проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на території сільської ради та їх матеріально – технічного забезпечення,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1.Для збору та відправки мобілізаційних ресурсів створити пункт збору Великосеверинівської сільської ради, який розмістити в приміщенні сільської ради. Готовність пункту до роботи через Ч+14 з моменту отримання розпорядження (сигналу) військовим згідно додатку № 1.
2.Оповіщеннявійськовозобов’язаних на підприємствах, установах та організаціях в робочий час покласти на керівників цих організацій, в неробочий час оповіщення проводити по телефону та силами посильних згідно додатку 2.
3.Для оповіщення військовозобов’язаних та господарств, які постачають техніку для надання допомоги при проведенні мобілізаційних заходів направити уповноважених в окремі села з числа військовозобов’язаних та працівників, які займають керівні посади згідно додатку№3.
4.Для проведення оповіщення, доставки уповноважених в окремі села, доставки військовозобов’язаних на пункти збору Кропивницького РВК виділити автотранспорт згідно додатку 4.
5.Заправку паливом визначеної техніки, проводити за рахунок створеного в мирний час резерву ПММ згідно додатку 5.
6.Для забезпечення громадського порядку та проведення розшуку військовозобов’язаних, які ухиляються від призову в період мобілізації залучити дільничного офіцера поліції.

7.Для визначення стану здоров’я військовозобов’язаних, які виявляють скарги та надання медичної допомоги залучити сімейного лікаря Великосеверинівської амбулаторії сімейної медицини.
8.Забезпечити максимальний захист військовозобов’язаних та техніки від зброї масового ураження в захисних спорудах розміщених на території сільської ради згідно додатку 6.
9.З отриманням від Кропивницького РВК, розпорядження (сигналу) на проведення мобілізаційних заходів встановити цілодобове чергування працівників сільської ради. Черговому сільської ради підтримувати постійний зв’язок і взаємодію з групою контролю Кропивницького РВК за телефоном згідно додатку.
10.Контроль за виконанням даного рішення покласти на Великосеверинівського сільського голову ЛЕВЧЕНКА С. В..

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО