УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кропивницького району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 25/11/2021 року №114
Про надання дозволу на вчинення правочину

Відповідно до статті 41 Конституції України, статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 17 Закону України «Про охорону дитинства», статті 177 Сімейного кодексу України, статей 32, 242 Цивільного кодексу України, пунктів 66 та 67 постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки і піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», беручи до уваги заяви ХХХХХХХХХХХ від 01 листопада 2021 року №П-253, ХХХХХХХХХХХ від 12 листопада 2021 року №П-40, неповнолітньої дитини ХХХХХХХХ від 12 листопада 2021 року №П-43, враховуючи рішення Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету сільської ради (протокол від 18 листопада 2021року №12) та з метою захисту прав та законних інтересів неповнолітньої дитини,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради
В И Р І Ш И В:

1.Надати дозвіл ХХХХХХХХ (паспорт ХХХХХХХ, орган, що видав – ХХХХ, дата видачі – ХХХХХ), ХХХХХ року народження, щодо надання згоди своїй неповнолітній доньці ХХХХХХ, ХХХХ року народження, на вчинення правочину для оформлення документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, площею 0.1200 га, кадастровий номер ХХХХХХХ, яка знаходиться в селі ХХХХХХХ Кропивницького району Кіровоградської області.

2. Надати дозвіл ХХХХХХХ (паспорт ХХХХХХХ, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області від ХХХХ року), ХХХХХ року народження, щодо надання згоди своїй неповнолітній доньці ХХХХХХХ, ХХХХ року народження, на вчинення правочину для оформлення документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, площею 0.1200 га, кадастровий номер ХХХХХХХ, яка знаходиться в селі ХХХХХХ Кропивницького району Кіровоградської області.

3.Надати дозвіл неповнолітній ХХХХХХ, ХХХХ року народження (паспорт ХХХХХХ, орган, що видав – ХХХХ, дата видачі – ХХХХ року) для підписання документів у нотаріуса.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника служби у справах дітей Великосеверинівської сільської ради Юлію Хайнацьку.

Сільський голова Сергій ЛЕВЧЕНКО